Къща с покрив

Най-важните стъпки към новия дом

Изграждането на дом е важен момент за всяко семейство. Често това е сбъдване на мечта за създаването на желаното пространство, в което ще прекараме най-щастливите си моменти.

Как да създадем най-добрата среда в дома си?

Времената на социална изолация ни позволиха повече от всякога да оценим важното място на дома в нашия живот. Той трябва да може да осигурява комфорта, от който се нуждаем за да може, водим балансиран и пълноценен начин на живот. Точно затова, когато решим да изградим своя нов дом, трябва добре да обмислим качествата на елементите, които да вложим в него. Тяхното естество впоследствие ще дефинира комфорта на нашето обитаване.

Кои са най-важните компоненти на дома?

Image
Архитект разглежда планове на сграда

Създаването на всеки дом започва с желание и идея, които са последвани от визуализирането им в архитектурен проект, който приключва с материализирането му. В този процес участват множество компоненти и фактори, които впоследствие определят качеството на финалния продукт.

Когато се замислим обаче, всички тези сложни процеси, в крайна сметка се дефинират от два прости, но изключително важни елемента – стените, покрива и коминните системи. Тяхното естество влияе върху всички фактори, осигуряващи комфорта на обитаване. Преди всичко те оформят физическото пространство, дефинират цялостното усещане на средата, защитават ни пряко от външния свят, осигуряват сигурност и комфорт. Заедно с всички тези основни свойства те дефинират и микроклимата в нашия дом – имат свойството да урегулират нивата на шум, да балансират количеството отделяна енергия, да регулират климата в помещенията. 

Image
Стена с допълнителна топлоизолация

Поради тази причина техническите характеристики на стените и покрива имат най-важната роля в осигуряването на нашия комфорт и създаване цялостното усещане на нашия дом.

Точно затова трябва предварително да осъзнаем колко е важен изборът на правилните материали, с които да изградим дома си и в частност неговите стени и покрив. Трябва да се запознаем с възможностите, които предлагат съвременните материали и да отсеем тези, които биха изпълнили нашите изисквания по възможно най-добрия начин.

Днес пазарът е пренаситен от огромен брой възможности и това може да направи задачата ни още по-трудна. Намирането на правилните продукти може да се превърне в една от най-важните части от процеса за изграждането на мечтания дом.

Кои са търсените качества на съвременните стени?

Image
Image

Строителството постоянно се стреми да отговаря на изискванията на модерното обитаване. Добрата топлоизолация е основният  и водещ фактор при изграждането на всяка нова сграда. Тя намалява в пъти разходите на енергия за отопление, влагани в стремежа за постигането на оптимален комфорт в помещенията. Понякога охлаждането на дома през летните месеци може да изразходва дори повече енергия от отопляването му. Точно затова трябва да изберем стени, които могат да ни осигурят възможно най-добрите параметри за изолация. В тези случаи по-голяма инвестиция в изграждането на стените, може да ни спести в пъти повече средства в бъдеще. Инвестицията в качествени материали се отплаща във времето.

Image
Деца свирят на музикални инструменти

Друг фактор също продължава да набира все по-голяма важност. Това е именно шумоизолацията на дома ни, особено когато става въпрос за сгради, разположени в урбанизирана територия с високи нива на шумовото замърсяване.

Урегулиране на микроклимата и осигуряване на оптималната влажност в помещението са от водещо значение за нашето здраве в дълготраен аспект. Много проучвания доказват, че най-пряко върху нашия организъм влияят точно тези фактори. Ако помещенията не са проветриви и материалите, с които сме построили ограждащите елементи не притежават способността да урегулират влажността на въздуха като поглъщат излишните водни пари и при липса на такава да я отдават – на прост език стената „диша“ заедно с нас.  Влагането на естествени и качествени материали предотвратяват образуването на алергени. Тяхната поява може да се отрази негативно на здравето на цялото семейство. Едни от най-добрите показатели в тази връзка има керамиката, която е естествен материал използван хилядолетия наред, както в изграждането на стени, така и в покритието на надеждните покриви.

Кои са най-важните характеристики на добрия покрив?

Image
Двускатен покрив

Покривът е завършващият елемент на всеки дом. Поради тази причина той може да се разглежда и като най-уязвимата част на всяка сграда. Атмосферните условия имат най-силно влияние върху него и точно поради тази причина покривът трябва да отговаря на множество изисквания, които да го защитят от негативните въздействия.

Когато покривът на една сграда е компрометиран, всички други нейни елементи стават уязвими и съществува риск за тяхното  разрушаване. Точно затова покривът е част от сградата, която изисква, както правилно и стабилно изграждане, така и периодична поддръжка.

Покривът всъщност е система от множество елементи, които работят заедно, за да защитят дома ни и да осигурят нужния комфорт. Точно затова когато изграждаме нови дом, трябва да обърнем специално внимание към конструкцията, и отделните елементи на покрива. Изборът на такива може да бъде повлияят от множество фактори като например климат, локация, наклон на покрива и т.н.

Image
Майстор прави изчисления на покрив

Традиционно изгражданите скатни покриви у нас са тези с керамични керемиди. Полагането на керамика по нашите ширини е избран подход от векове при жилищното строителство. Причината е високата издръжливост на материала и неговите качества. Съвременните системи обаче предлагат още множество предимства, прибавени към това качество. Като например вентилационните керемиди, които допринасят за добрия микроклимат в помещенията като осигуряват така необходимата добра вентилация, която отвежда нагорещения въздух през лятото, отвежда водните пари и изсушава както керемидите, така и керамичните и некерамичните елементи.

Предлаганите на пазара материали за изграждане на дома ни се подобряват всеки ден и се предлагат все по-нови и по-иновативни системи за изграждане, които осигуряват все по-добри условия за нас и нашето семейство. Точно затова преди да изградим своя дом трябва да се запознаем с най-добрите съвременни предложения.

Инвестицията в изграждането на домът днес, ще ни донесе множество предимства в бъдеще – както финансови, така и свързани с комфорта и щастието на нашето семейство.

Калкулатор за стени

Изчислете Вашите външни стени тук

Информация за всички необходими материали, необходими за ограждащите стени на Вашия нов дом. 

Калкулатор за покриви

Пресметнете всички необходими керемиди и аксесоари за Вашия нов покрив

Изберете онлайн калкулатор за вашия тип покрив и вижте колко керемиди и аксесоари ще са ви необходими за строежа!

Полезни видео материали

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Имате въпроси за нас и продуктите ни?

Свържете се с нас и ще Ви помогнем!

Имате ли нужда от още помощ?

Искате персонална оферта?

Свържете се с нашите търговски представители!

Търсене на дистрибутор

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Абониране за бюлетин

Не пропускайте последните новини от нас

Социални мрежи

Точки на продажба