Brick 20 Online Advertising Banner without Text

Керамиката и стратегия „Европа 2020”

Всяка нова къща трябва да отговаря на редица важни условия – не само на личните ви предпочитания, но и на изисквания, наложени отвън – като стратегията „Европа 2020” на Европейския съюз (ЕС). Освен всичко останало тази стратегия има за цел енергийната ефективност на всички новопостроени сгради да се увеличи с 20% до 2020 г., с което ще се постигне намаляване на парниковите газове с 20% и увеличаване на възобновяемата енергия с 20%. Идеята изглежда много разумна, особено на фона на нарастващите цени на горивата, изчерпващите се ресурси и глобалните климатичните промени.
 

Единственият въпрос е защо да чакаме до 2020 година?

"Винербергер" е една крачка напред.

За нас препоръките винаги са били само отправна точка, над която да се надгражда, затова разработихме концепцията "Керамична къща e4", която далеч надминава амбициозните изисквания за ефективност на ЕС. Сред допълнителните преимущества на концепцията са по-ниските разходи за отопление и охлаждане, както и удовлетворението от приноса към опазването на околната среда за бъдещите поколения.

Акцентът на концепцията пада върху използването на керамичните строителни елементи в една къща като естествен строителен материал. Керамиката отговаря на всички изисквания за изграждането на дом, който е финансово достъпен и запазва стойността си във времето. Тухлата, напълно естествен материал, удовлетворява и най-високите изисквания, без да губи своята индивидуалност и отговаря на личните изисквания без ограничения в обемите и формите. Така се получава дом, в който и бъдещите поколения ще се чувстват комфортно.

Керамиката е комфорт

Керамиката като строителен материал е позната още от древността, а доказателствата за това са видими в множеството културни и археологически обекти, съградени от керамични елементи, носещи ценни спомени от миналото. Но керамиката вече не е просто глината, премесена със слама, от която преди векове са се правили ръчни тухли, изпечени на слънцето. Стъпвайки върху традициите, наследени от отминалите времена, керамиката търпи непрекъснато развитие и усъвършенстване. Тя притежава оптимални характеристики, покриващи и диктуващи новите изисквания и стандарти в строителството. Затова и в керамичните системи на Винербергер е вложено дългогодишно ноу-хау, което се е натрупвало в продължение на почти 200 години опит.

На основата на керамиката се създават качествени строителни материали, сред които керемиди, тухли, настилки, фасади и много други. Многообразието от форми, възможности и идеи, които предоставя керамиката, позволява покриването не само на най-стриктните изисквания за сигурност и дълготрайност към продукта, но и свободата да твориш и създаваш – толкова важна при създаването на нашия дом.

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Имате въпроси за нас и продуктите ни?

Свържете се с нас и ще Ви помогнем!

Имате ли нужда от още помощ?

Искате персонална оферта?

Свържете се с нашите търговски представители!

Търсене на дистрибутор

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Абониране за бюлетин

Не пропускайте последните новини от нас

Още информация за "Kерамична къща е4"

Социални мрежи

Точки на продажба