e4 houses in Cisie near Warsaw

Що е то е4 и има ли почва у нас?

Изискванията за енергийна ефективност се повишават с всяка изминала година. Това се дължи не само на личната самоинициатива към високо качество на обитаване, но и на световните тенденции, насочени към целесъобразното използване на природните ресурси. Една от тях е стратегията “Европа 2020”. Част от основните й цели е да постигне с 20% повече енергийна ефективност на всички новопостроени сгради до 2020 г. Така ще се намалят парниковите газове с 20% и ще се увеличи възобновяемата енергия с 20%.

Керамиката - решение в полза на енергийната ефективност

Тухли
Керамика

Устойчивото строителство се постига с използването на материали с естествени суровини, които имат висока акумулираща способност. Именно затова една нова система акцентира върху използването на керамични строителни материали, познати на човека още от древността. Наречена е4, тя стъпва върху това, че тухлата удовлетворява и най-високите изисквания за изграждане на жилище, без това да пречи на неговия индивидуален характер и високо качество на обитаване. Тя е разработена от “Винербергер”, най-големият световен производител на тухли.

Освен че надминава високите изисквания за енергийна ефективност на Европейския съюз, тя предлага решение, което има предимства като по-ниски разходи за отопление и охлаждане, и дава принос към опазването на околната среда. Не става въпрос просто за примесената със слама глина от миналото, а тази, която е претърпяла вече 200-годишно развитие и усъвършенстване, притежаваща оптимални характеристики, отговарящи на съвременните стандарти в строителството.

Предимствата на керамичната къща е4 са не само икономичност и комфорт

Къща
Къща е4

Гъвкавостта на системата откриваме още при проектирането на жилището - имаме възможност да оформим плана на сградата според предпочитанията си. Вложените акумулиращи материали допринасят за високото ниво на енергийна ефективност през целия жизнен цикъл на къщата. Вследствие на това строителните и комуналните разходи са силно занижени в сравнение с конвенционалните сгради, а комфортът и приятният естествен микроклимат стават част от ежедневието ни. Жилището ни запазва инвестиционната си стойност за бъдещите поколения като същевременно има активен принос за опазване на околната среда.

Всъщност, първата керамична къща е4 е построена само преди няколко години - през 2012-та в австрийския град Цветл и функционира със 100% възобновяема енергия. Това се дължи на факта, че тя разполага освен със слънчева енергия, придобита от соларни панели и резервоар за хиляди литри, така и със съвременна, високоефективна отоплителна система на дърва. Не е вложена климатична система, тъй като керамичните тухли регулират стайната температура по естествен начин. Микроклиматът в сградата се постига чрез системи за подово и стенно отопление. Къщата произвежда собствено електричество чрез фотоволтаична система.

Проектирането на енергийно ефективната къща следва няколко основни правила

Къща
Къща е4 във Великобритания

Освен въздухонепроницаемо, жилището ни трябва да бъде и “дишащо”, за да може пàрите, създадени естествено от човешката дейност, да напускат вътрешното пространство, за да не се получава задушлив въздух и да се избегнат предпоставки за поява на мухъл и плесен. Това е напълно постижимо с керамичните тухли, които заради своята порьозност дават възможност на пàрите да излизат навън. Друго тяхно предимство е и тяхната голяма акумулираща способност. Те съхраняват топлината от температурните пикове и я отдават едва когато външната температура спадне. Така те ни предпазват от студа през зимата и от прегряване през лятото.

Колкото по-компактна е конструкцията на сградата, толкова по-оптимално тя използва енергията в нея. При компактните еднофамилни и многофамилни сгради откритата повърхност е относително малка в сравнение с целия обем на сградата. Това намалява разходите за отопление. Препоръчително е да се избягват еркери и сложни покривни конфигурации.

Слънчевата енергия е един от най-мощните източници на топлина. Затова е хубаво възможно най-много жилищни помещения да бъдат ориентирани на юг. На по-малко ослънчените посоки като изток и север е по-подходящо да се разполагат бани, коридори и килери.

Сградата не трябва да има топлинни мостове. Обикновено това са контактни зони между различни елементи или издадени части - прозорци, тераси, тавани, където топлоизолацията е прекъсната. На такива места трябва да се прилагат утвърдени детайли, които да не позволяват “изтичането” на топлина през конструктивни елементи, което често води и до появата на влага и плесен.

Резултатът - ниски експлоатационни и комунални разходи

Къщата е4 се нуждае от драстично по-ниски разходи за отопление и климатизация. Това се дължи на правилното съчетание на висока енергийна ефективност и рационалното използване на природните ресурси, което води и до минимални емисии на въглероден диоксид. Инвестицията се възвръща в рамките на само няколко години, като в процеса сме имали възможността да строим според нашите собствени виждания.

Схема
е4 къща

Е4 има почва и в България

В Западна Европа вече има множество добри примери, които подкрепят целесъобразността на концепцията е4. А във Великобритания това се е превърнало в строителен стандарт и е заложено в нормативната им уредба. България е една от страните на Стария континент, които се радват на слънчеви дни в по-голямата част от годината. Това води до логичния извод, че строителството на сгради, използващи възобновяеми енергийни източници и естествени строителни материали, е лесно приложимо и у нас. Много са тези, които се сблъскват с проблемите на ниско енергийно ефективния жилищен фонд - силно завишени разходи за отопление, климатизация и поддръжка, както и лоша среда на обитаване заради температурни екстремуми, влага и плесен. Проблемът трябва да бъде третиран не повърхностно, а в дълбочина - чрез имплементирането на системи, които залагат на екологичните решения и енергийната ефективност. Няма да мине много време преди е4 да стане стандарт и у нас.

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Имате въпроси за нас и продуктите ни?

Свържете се с нас и ще Ви помогнем!

Имате ли нужда от още помощ?

Искате персонална оферта?

Свържете се с нашите търговски представители!

Търсене на дистрибутор

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Абониране за бюлетин

Не пропускайте последните новини от нас

Още информация за керамична къща "е4"

Социални мрежи

Точки на продажба