Built environment development image.

Какво представлява "Керамичната къща е4"?

При разработката на тази концепция ние взехме предвид околната среда, за да можете да строите и живеете според собствените си възгледи по един природосъобразен начин. Домът ви ще остане близо до природата, ще бъде здравословен, достъпен като цена и ще запази своята инвестиционна стойност във времето. Това са достатъчно основателни причини да се запознаете в подробности с керамичната къща е4.

Какво се крие зад четирите "е"-та?

  • Енергийна ефективност
  • Икономично строителство
  • Екология
  • Емоция

Откъде заимствахме името е4?

То е съставено от трите вече добре познати стълбове на устойчивото, природосъобразно строителство:

  1. Енергийната ефективност – както при производството на строителните продукти, така и при експлоатацията им.
  2. Икономичното строителство – икономично при първоначалната инвестиция, но и по време на целия период на обитаване на една сграда.
  3. Екологията – не само при създаването на строителния продукт, но и през целия му жизнен цикъл.

Това, което "Винербергер" добави, е четвъртото „е“ – емоцията (всички думи на английски започват с „е“: energy, economy, environment, emotion - бел. Ред.). Каквото и да правим, емоцията е онази движеща сила, която ни кара да вървим по нашия път. Тя ни дава онова чувство на комфорт, сигурност, защитеност. Затова и за нас емоцията е също толкова съставна част от един дом, както и всички други.

Energy (енергия)

е4 къща
По-ниски нива на консумация на енергия

Неотдавна осъзнатата действителност, че енергийните запаси на планетата не са неизчерпаеми ни накара да се замислим за много алтернативни източници на енергия. Това кара и цените на енергията да растат постоянно. Но в крайна сметка най-чистата и евтина енергия е спестената. С нашата концепция "е4" няма да се тревожите за непредсказуемо растящите цени на енергията, просто защото керамичната къща консумира енергия много по-икономично от други системи. Тухлите с повишена изолационна способност изолират ефикасно студа през зимата и горещините през лятото и са най-подходящи при използването на възобновяеми енергийни източници като фотоволтаични системи и биомаса.

 

Economy (икономичност)

е4 къща
е4 къща

Важно е да се съобразяване с предварително набелязания бюджет. Важно е обаче и да не правим компромиси с онези елементи от строителството, които биха ни спестили пари и главоболия в бъдеще и в продължение на години наред. Благодарение на концепцията на "Винербергер" харчите само толкова, колкото е нужно. Умелата комбинация от системи ще предотврати съществено надвишаване на бюджета още във фазата на изграждане на къщата, а ниските разходи по експлоатация и поддръжка във времето ще държи комуналните разходи ниски.

Ecology (околна среда)

e4 концепция
С грижа за околната среда

Високата изолационна способност на "Керамичната къща e4" е основната предпоставка за използването на възобновяема енергия и свързаното с нея намаление на въглеродните емисии. Освен това тухлите са изцяло екологичен строителен материал – състоят се от четирите основни елементи на Земята - въздух, земя, огън и вода, което означава, че ще можете едновременно да намалите своите разходи и да допринесете за опазването на околната среда.

Emotion (емоция & комфорт)

e4 концепция
Емоция и комфорт

В новата концепция "е4" са вложени не само експертните умения на световния пазарен лидер "Винербергер", но и голяма доза страст и удовлетворение. Удовлетворение от свободата на архитектурната мисъл, от здравословния микроклимат, при който температурните разлики и отклоненията във влажността на въздуха са добре балансирани. Удовлетворение от високото качество на живот и комфорт на обитаване, а и не на последно място - от сигурността на инвестицията за поколения напред.

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Имате въпроси за нас и продуктите ни?

Свържете се с нас и ще Ви помогнем!

Имате ли нужда от още помощ?

Искате персонална оферта?

Свържете се с нашите търговски представители!

Търсене на дистрибутор

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Абониране за бюлетин

Не пропускайте последните новини от нас

Още информация за "Kерамична къща е4"

Социални мрежи

Точки на продажба