Icons of questionmarks (headers) for our FAQs articles.

Често задавани въпроси за клинкерни тухли Terca

  • Каква е разликата между обикновен керамичен блок и клинкер?

Клинкерните тухли служат за изграждане на външна декоративна зидария с голяма устойчивост на атмосферни влияния. Клинкерните тухли се изпичат от специални видове глина при висока температура (около 1100º С) до пълно агломериране. Цветът на тухлите зависи от изходната суровина и затова може да бъде различен. За да получим при създаването на големи повърхнини с цветово изравнен външен облик, клинкерните тухли от различни пакети трябва да се обработват заедно. Това осигурява едно равномерно цветово оформление и служи за уравновесяване на различните цветови нюанси, дължащи се на изпичането. Повечето клинкери са плътни със средна плътност от 2,0 kg/dm³ до 2,2 kg/dm³. Поради добрата им устойчивост на атмосферни влияния и по-специално тяхната мразоустойчивост, са подходящи за изпълнение на фасади и външни настилки.

  • Какво значи CE маркировка и как се използва?

Буквите "CE" са съкращение от френския израз "Conformité Européene" който буквално означава "Европейско съответствие".

CE маркировката е въведена от Европейската комисия и Комисията е тази, която определя условията за употребата на знака в съответствие с различните директиви за СЕ маркировката. Поставяйки CE маркировката, производителят или негов представител в границите на ЕС декларира(т), че отделният продукт е в съответствие с общите предписания за безопасност, посочени в директивите за CE маркировката. Все още много от потребителите считат СЕ маркировката на продукта неточно като “Символ на качество”. CE маркировката върху даден продукт е декларация от страна на производителя, че продуктът отговаря на съществените изисквания от съответното Европейско законодателство, свързано със здравето, безопасността и защита на околната среда. На практика това са така наречените “Продуктови директиви”. Продуктовите директиви съдържат “съществените изисквания” и/или “техническото ниво” и “Хармонизираните стандарти”, на които трябва да отговаря продуктът. Хармонизираните стандарти са техническите спецификации (Европейски документи за стандарти или хармонизация), които са установени от няколко Европейски агенции по стандартите (CEN - European Committee for Standardization - Европейски комитет по стандартизацията, CENELEC - European Committee for Electro-technical Standardization - Европейски комитет за електротехническа стандартизация, и др.).

  • Кои са страните, където действа СЕ маркировката?

CE маркировката върху продукта гарантира свободното движение на продукта в рамките на Единния пазар на страните от ЕС и EFTA (Европейска асоциация за свободна търговия), т.е. 28 на брой (Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Испания, Швеция, Обединеното кралство, Естония, Латвия, Литва, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Малта, Кипър, България, Румъния, Хърватия), както и в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Освен това CE маркировката е често срещана и приета в Швейцария и Източноевропейските страни.

Не намирате търсения отговор? Задайте Вашия въпрос на: office.bg@wienerberger.com

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Имате въпроси за нас и продуктите ни?

Свържете се с нас и ще Ви помогнем!

Имате ли нужда от още помощ?

Искате персонална оферта?

Свържете се с нашите търговски представители!

Търсене на дистрибутор

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Абониране за бюлетин

Не пропускайте последните новини от нас

Още информация за фасади Terca