Urban roofer taking notes holding iPhone and writing in an urban location wearing hard hat and safety jacket, Fast Forward Commercial Excellence

Форма за запитване за оферта на покриви

Попълнете данните на Вашия проект и наш представител ще се свърже с Вас.

Ако не разполагате с изходни данни за Вашият покрив, като допълнителна платена услуга, можем да изчислим необходимите количества за изграждане на покрива със цяластно системно решение Tondach от различни носители и да изготвим количествено - стойностна сметка и оферта с желяния от Вас модел.

    - Калкулация на покрив от хартиен чертеж = 100 лв. без ДДС

    - Калкулация от PDF = 75 лв. без ДДС

    - Калкулация от DWG = 50 лв. без ДДС (файлът трябва да е свален на версия на Autocad 2014 или по-ниска)

Обичайният срок за извършване на услугата пресмятане на покрив е 5 работни дни и започва да тече след писмено потвръждение от избран от Вас дистрибутор (Търсене на дистрибутор) от Вашия регион и депозиране на съответната сума, за която ще Ви бъде издадена фактура от същия.

Моля, обърнате внимание, че съответната сума за калкулация, ще Ви бъде възтановена от същия дистрибутор, единствено при закупуване на системно решение Tondach от офертата съдържащо поне керамични керемиди и аксесоари, подпокривно фолио и вентилационна лента за било. Тази сума ще Ви бъде приспадната от фактурата за покупка на продуктите.

За да Ви бъде приспадната сумата за пресмятане на покрива е нужно да изпратите сканирано копие от фактурата за покупка на продуктите на мейла, който е в офертата.

Търсене на дистрибутори