Icons of questionmarks (headers) for our FAQs articles.

Често задавани въпроси за керамичните блокове Porotherm

Намерете тук отговорите на най-често задаваните въпроси за керамичните блокове Porotherm

Наредба №7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради регламентира изискванията за проектиране на нови сгради и реконструкция на вече съществуващи. В аспекта на намаляване на разхода на енергия се променят критериите, на които трябва да отговарят строителните конструкции, в т.ч. и външните стени от гледна точка на тяхната топплоизолационна способност. За външните стени се следи коефициента на топлопреминаване (U) да е 0,28 W/(m2K) (след последните промени в Наредба №7 в сила от месец април 2015 г).

Новият блок Porotherm 38 Comfort покрива тези нови по-високи изисквания и няма нужда от полагането на допълнителна топлоизолация върху зида. Такава се полага само върху стоманобетоновата конструкция с дебелина (12-13 см), разликата между колоните (25 см) и зида (38 см).

Предимства на външната тухлена стена с Porotherm 38 Comfort са много:

  • ненарушена паропропускливост на зида;
  • висока топлоакумулираща способност, осигуряваща приятен микроклимат в помещенията;
  • твърда фасада;
  • възможност за окачване на по-тежки облицовки или оборудване;
  • и много други. 

С ниските си разходи за поддръжка това решение запазва висока инвестиционна стойност във времето.

За всички останали блокове с дебелина 25 см като Porotherm 25,  Porotherm 25 Light е необходима допълнителна топлоизолационна система. При конструкция с допълнителна топлоизолационната система тухлата поема функциите, свързани със строителната статика, звукоизолацията и акумулирането на топлината. Допълнителната изолация подобрява топлозащитата на външната стена. При избора на изолационен материал като вид и дебелина трябва да се отчитат необходимите изисквания за паропропускливост, топлопреминаване, пожаробезопастност, етажност на сградата и ветрово натоварване. Необходимата дебелина на топлоизолациония слой на допълнителната топлоизолационна система при традиционно използваните блокове с хоризонтални кухини и дебелина 25 см е 12 см. Благодарение на по-добрата топлоизолационна способност на блоковете Porotherm 25 дебелината на топлоизолациония слой може да се намали до 10 см.

 

Под нормален формат (NF) се разбира обемът на тухла „единичка“ с размери 25 х 12 х 6,5 см. Той се използва за сравнение на обемите на различните керамични блокове. Така например популярната тухла „четворка“ е 3,85 NF или обемът ѝ се равнява на 3,85 броя тухли „единички“.
Ето и обема на блоковете Porotherm измерен в NF: 

Отражението, което оказва направлението на кухините при керамичните блокове има много измерения. Но ще се спрем основно върху две – носеща способност и топлопроводност на готовия зид.

Блоковете с вертикални кухини притежават много по-висока якост на натиск и в някои случаи могат да се използват за носещи стени за разлика от блокове с хоризонтални кухини, за които това не се допуска съгласно действащите норми.

При изпълнението на зидове с блокове с хоризонтални кухини много трудно и на практика рядко изпълнимо е поставянето на разтвор във вертикалната фуга. Това нарушава плътността на зида и неговата топлоизолираща способност и позволява циркулация на въздуха както по цялата дължина на зида (на практика зидът е съставен от хоризонтални тръби), така и в по-лошия случай - през вертикалната фуга от мазилка до мазилка или от мазилка до толоизолационната система. При блоковете с вертикални кухини Porotherm със системата „нут и федер“ тези недостатъци са избегнати. Полагането на разтвор по цялата ширина на хоризонталната фуга затваря въздуха в самия блок и повишава неговата топлоизолираща способност.

Буквите "CE" са съкращение от френския израз "Conformité Européene", който буквално означава "Европейско съответствие". CE маркировката е въведена от Европейската комисия и Комисията е тази, която определя условията за употребата на знака в съответствие с различните директиви за СЕ маркировката. Поставяйки CE маркировката, производителят или негов представител в границите на ЕС декларира(т), че отделният продукт е в съответствие с общите предписания за безопасност, посочени в директивите за CE маркировката. Все още много от потребителите считат СЕ маркировката на продукта неточно като “Символ на качество”. CE маркировката върху даден продукт е декларация от страна на производителя, че продуктът отговаря на съществените изисквания от съответното Европейско законодателство, свързано със здравето, безопасността и защита на околната среда. На практика това са така наречените “Продуктови директиви”. Продуктовите директиви съдържат “съществените изисквания” и/или “техническото ниво” и “Хармонизираните стандарти”, на които трябва да отговаря продуктът. Хармонизираните стандарти са техническите спецификации (Европейски документи за стандарти или хармонизация), които са установени от няколко Европейски агенции по стандартите (CEN - European Committee for Standardization - Европейски комитет по стандартизацията, CENELEC - European Committee for Electro-technical Standardization - Европейски комитет за електротехническа стандартизация, и др.)

CE маркировката върху продукта гарантира свободното движение на продукта в рамките на Единния пазар на страните от ЕС и EFTA (Европейска асоциация за свободна търговия), т.е. 27 на брой (Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Испания, Швеция, Обединеното Кралство, Естония, Латвия, Литва, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Малта, Кипър, България, Румъния), както и в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Освен това, CE маркировката е често срещана и приета в Швейцария и Източно-Европейските страни.

Керамичните блокове Porotherm са с дебелина на външните стени 12 мм, която осигурява достатъчна здравина за устойчиво закрепване на дюбели. Освен това, многокамерността на керамичните блокове, осигуряват влизането на дюбела минимум през 2 стенички, което прави още по сигурно закрепването.

Блоковете Porotherm, изпълнени във вариант с глъб и зъб са за изпълнение на неносещи стени. Затова е необходима е фуга от 20 мм между последния ред тухли и плочата, така че да се избегне притискането на зида при провисването на плочата.

За керамичните блокове Porotherm важат всички правила и норми за изпълнение на зидани конструкции заложени по проект. Зидове с височина по-голяма от 3 метра задължително се прекъсват на всеки 3 м с хоризонтален стоманобетонен пояс.

При изграждане на неносещи и самоносещи се стени, на които не се разчита при поемането на натоварване от земетръс, се свързват с носещата конструкция посредством еластична връзка (съгласно чл. 71 (1) от Наредба № 07/2 за проектиране на съоръжениия в земетръсни райони). Реализирането на тази еластична връзка се постига с предвиждането на фуга не по-малко от 20 мм, която се запълва с нискоякостни материали като например варов разтвор с клас на якост по-ниска или равна на 1 МРа. За да се поемат срязващите сили и да се укрепи зида в напречна посока, по предписание на конструктора се поставя армировка на минимум две места по височина на зида.

Всички блокове с марка Porotherm и Forati са класифицирани като блокове за защитена зидария. Към този тип блокове има изискване за задължителното измазване, за разлика от фасадните тухли с марка Terca. Разбира се не е проблем, ако времето на изграждането продължи повече от нормално. В този случай трябва да се вземат мерки за покриване на зидариите срещу директни валежи.

Когато се налага да се режат блоковете Porotherm, най-добре е да се използват машини с мокро рязане. За изграждането на по-малки обекти могат да се използват и механични триони за сухо рязане.

Не намирате търсения отговор? Задайте Вашия въпрос на: office.bg@wienerberger.com

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Имате въпроси за нас и продуктите ни?

Свържете се с нас и ще Ви помогнем!

Имате ли нужда от още помощ?

Искате персонална оферта?

Свържете се с нашите търговски представители!

Търсене на дистрибутор

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Абониране за бюлетин

Не пропускайте последните новини от нас

Още информация за стени Porotherm

Социални мрежи

Точки на продажба