Icons of questionmarks (headers) for our FAQs articles.

Често задавани въпроси за разтворите на Винербергер

Намерете тук отговорите на най-често задаваните въпроси за разтворите на Винербергер

Зидането се извършва с варови или вароциментови разтвори съгласно предписаните в проекта. Ако в проекта липсват такива указания, марката на използваните разтвори не трябва да е по-ниска от 2,5 МРа, при зидане при нормални температури и минимум 5 МРа при работа в зимни условия.

Строителните разтвори, използвани за изпълнение на зидарии, могат да бъдат класифицирани като:

  • Обикновен разтвор с дебелина около 12 mm (при обикновените блокове Porotherm);
  • Лек (изолационен) разтвор с добавъчни материали перлит, набъбнали шисти, експандирано стъкло и др., които повишават топлоизолационните свойства на зидарията.

Строителните разтвори могат да бъдат заводски изготвени и предварително дозирани, съгласно БДС EN 998 – 2. Забърканият на строителната площадка разтвор трябва да бъде в съответствие със следните изисквания:

  • Предварително подготвеният пясък/вар трябва да съответства на БДС EN 998 – 2;
  • Материалите се дозират в пропорции чрез тегло и обем съгл. рецептурите за разтвори от съответните указания към нормите;
  • Материалите се смесват с подходящ механичен смесител. Ръчното смесване е допустимо само при категория С на изпълнение;
  • Разтворът се използва преди началото на свързване; всеки материал, останал след началото на свързване, се изхвърля и не се употребява.
  • Изборът на разтвор зависи от изискваната якост на натиск и предписаната топлоизолация за стените.
  • За да се осигури еднаквото поведение при деформации на вътрешни и външни стени, на всеки етаж се препоръчва използването на разтвор с един и същи клас на якост.

Винербергер препоръчва да се използват заводски изготвени разтвори с марка Porotherm, които са с гарантиран състав и качество.

Когато Ви е необходим обикновен варов разтвор можете да използвате Porotherm М 50. Той се доставя като сух разтвор в торби по 40 кг като е необходимо само да се добави предписаното в указанията на торбата количество вода и да се разбърка.

При необходимост от топлоизолационен разтвор използвайте Porotherm ТМ. Това е вароциментов разтвор с перлит част от системата за еднослойни стени. Доставя се в торби от 40 л. На обекта се добавя необходимото количество вода и се разбърква. При приготвянето не трябва да се използват високо-оборотни миксери за разбъркване.

 

При керамичните блокове Porotherm във вариант зъб и вглъб (N+F), не е необходимо полагането на разтвор по вертикалните фуги. Това позволява по-голяма бързина на изграждане и сигурно свързване и допълнителна равнинност на зида. В случай, при който се използва парче от блок и връзката зъб и вглъб между блоковете е нарушена, задължително се поставя разтвор във вертикалната фуга.

Porotherm TM съдържа перлит, който е определящ за добрите топлоизолационни качества на разтвора. Използвайки ръчен миксер (приставка на бормашина), високата скорост стрива гранулите на перлита и с това намалява топлоизолиращата му способност. На практика така приготвен разтвор не се отличава от обикновен варов или вароциментов разтвор. За запазване на проектните качества на Porotherm TM трябва да се използва гравитачен смесител (мобилна бетонобъркачка). По този начин се улеснява и спазването на точното количество вода необходима за забъркването на разтвора.

При нормална или малко по-гъста консистенция на разтвора за зидане няма опасност той да влезе в отворите на тухлите повече от очакваните 1,0 - 1,5 cm (благодарение на сравнително тесните камери и повърхностното напрежение по периметъра на всеки отвор). Тази дълбочина гарантира отличната връзка между редовете, тъй като за разлика от обичайните фуги при тухлите с хоризонтални кухини, при които връзката е благодарение само на сцеплението, много добрата връзка между редовете с Porotherm работи на срязване.

Тухлите с повишена точност или шлайфаните тухли се произвеждат по технология, която включва двустранно (отгоре и отдолу) шлайфане на готовите блокове с точност до милиметър, управлявано с компютър. Височината при този вид тухли е 249 мм. За сравнение обикновените блокове за зидане с разтвор, където височината е 238 мм ± 4 ÷ 6 мм и е предвидено заедно със слоя хоросан от 12 мм да се стигне до модул на реда от 250 мм. Прецизността на шлайфаните тухли позволява зидането им по тънкослоен метод или лепенето им с дебелина на фугата от 1 до 3 мм!

Лепилният разтвор се нанася посредством количка с резервоар, плъзгана по реда на зидарията и полагаща равномерно съответното количество разтвор, който разбира се трябва да бъде с подходящата за това консистенция. Често лепенето на този вид тухли се извършва и с потапяне на блоковете в баки с разтвор, но този метод не е много технологичен. При шлайфаните тухли отпада допълнителното подравняване на редовете, напасването с дървен чук, отнемането на излишния хоросан и т.н. Полученият зид съхне бързо, хомогенен е и се избягват топлинните мостове в зоната на разтвора. Трябва да се има предвид обаче, че е необходима много добра квалификация на строителите, работещи с тези блокове.

 

Не намирате търсения отговор? Задайте Вашия въпрос на: office.bg@wienerberger.com

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Имате въпроси за нас и продуктите ни?

Свържете се с нас и ще Ви помогнем!

Имате ли нужда от още помощ?

Искате персонална оферта?

Свържете се с нашите търговски представители!

Търсене на дистрибутор

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Абониране за бюлетин

Не пропускайте последните новини от нас

Социални мрежи

Точки на продажба