Porotherm Profi Dryfix Extra

Как се зида с Porotherm Profi Dryfix Extra

Инструкции за употреба и монтаж на керамични блокове за зидария със системата Porotherm Profi Dryfix Extra

Използването на блокове за зидария Porotherm Profi не изисква разработването на конкретни правила за изпълнение, а само предприемането на мерки, които да бъдат стриктно спазвани. Минималната температура, при които може да се използва Dryfix Extra e до -5°C

Първата стъпка в подготовката на строителната площадка е проверката на равнинността на плочата, върху която ще бъде изградена стената. С помощта на нивелир се определя най-високата точка, от която да започнете.

Изграждане на първия ред на зидарията.

Полагане на разтвор за легло на първия ред тухли
Полагане на разтвор за легло на първия ред тухли

Първият ред може да бъде изграден върху вароциментов разтвор Porotherm M50 или цимето-пясъчен разтвор. Предимството на циментопясъчния разтвор е, че времето за изчакване е по-малко. Друга възможност е изравнителният слой да се направи един или два дни преди изграждането на зида.

За да може да се ползват предимствата на блокове за зидарията Porotherm Profi, е необходимо да се подведе първият ред в идеална равнина. Нашият съвет е да не се пренебрегва този етап от изграждането на зида.

Процесът по подравняването на първия ред може да се ускори и улесни с помощта на комплекта за изравняване и подвеждане на зидарията. Започва се от най-високата точка от основата като разтворът там би трябвало да е с дебелина най-малко 1 см. Позиционира се първата стъпка на нивелира за първи ред и нивото се прехвърля на втората стъпка. Поставя се разтвора и се изравнява с мастара като се използват нивелираните стъпки. Целта е да се осигури идеално равна основа, за да може с изключителна бързина и лесно позициониране да се изгради зидарията от шлайфаните керамични блокове Porotherm 25 Profi или Porotherm 12 Profi.

В зависимост от дебелината на разтвора и неговата консистенция, може да се наложи малко да се изчака. След това се започва с полагането на първия ред керамични блокове.

Проверява се равнинността на първия ред зидария. Възможните корекции на позицията се извършват чрез леко почукване на керамичните блокове с гумен чук, за фиксиране в правилното положение. Полираната повърхност на керамичните блокове Porotherm Profi ще улесни значително получаването на почти перфектна плоскост на хоризонталната връзка.

Подготовка на полиуретановото лепило Dryfix Extra

Подготовка на полиуретановото лепило
Подготовка на полиуретановото лепило

Преди монтирането на флакона с полиуретаново лепило върху пистолета е необходимо да се разклати енергично 10-20 пъти, за да се хомогенизира съдържанието на флакона. При работа на температури под +5°С е необходимо да се осигурят или кофа с топла вода, в която да се съхранява флакона или термоизолационен калъф за запазване на температурата му. При температури над +35°С да се осигури кофа със студена вода, в която да се охладят флаконите преди започване на работа.

*Температурната устойчивост на разтвора е от -40°С до +100°С.

Преди започването на изграждане на нов ред се минава хоризонталната повърхност на вече положените на зида блокове с четка (баданарка), предварително потопена във вода. Целта от една страна е да се почисти повърхността на блоковете от прах и от друга да се осигури необходимата влажност за полиуретановото лепило Dryfix Extra.

Нанасяне на полиуретаново лепило Dryfix Extra

Нанасяне на полиуретаново лепило Dryfix Extra
Нанасяне на полиуретаново лепило Dryfix Extra

За керамични блокове с дебелина 12 см, в централната зона на керамичния блок се полага една лепилна ивица.

За керамични блокове с дебелина 25 см се прилагат 2 успоредни лепилни ивици (както е показано на снимката). Лепилните ивици имат диаметър 3 см и ще бъдат разположени на разстояние 5 см от ръба на керамичния блок.

Лепилите ивици трябва да са с дължина около 2-3 блока. Отвореното време за работа е доста кратко и в началото, когато майсторите не са с утвърдени навици съветваме да не се работи с големи дължини. Същевременно Dryfix Extra e полиуретаново лепило, за разлика от полиуретановата пяна то не експандира (не увеличава размера си) значително. Поради тази причина има опасност в началото да се стигне до преразход. Разходната норма е един флакон да е достатъчен за 10 м² Porotherm 12 Profi или за 5 м² за Porotherm 25 Profi. За улеснение това се регулира с винта на пистолета.

Изпълнение на следващите редове

Поставяне на тухли Porotherm Profi
Поставяне на тухли Porotherm Profi

Следва поставянето на блоковете Porotherm Profi. Лепило не се поставя във вертикалната фуга при осигурена връзка зъб и глъб (N+F). При превръзки на два зида и невъзможност да се осигури цялостна връзка зъб и глъб задължително се поставя лепило във вертикалната фуга.

За повече информация можете да разгледате приложените детайли на нашата страница в интернет.

Всички останали правила при иззиждането на редовете от керамични блокове си остават в сила. По височина зидарийните тела задължително се разместват, като минималното разстояние между вертикалните фуги да е 10 см.

След приблизително 3 минути от позиционирането на керамичните блокове трябва да е завършило, те не трябва да бъдат местени, за да позволят полиуретановото лепило Dryfix Extra да набере своята якост. 

Рязане на блоковете Porotherm Profi

Рязане на тухли Porotherm Profi
Рязане на тухли Porotherm Profi

При завършване на реда и необходимост от рязане на керамичните блокове, трябва да се използва машина за мокро рязане, снабдена с диск за керамика. Предимството на този вид рязане е бързината на процеса и предотвратяването на вдигане на прах. Парчетата, които остават след рязане са с правилна форма и биха могли да се използват впоследствие в процеса на изграждане на стена с керамични блокове Porotherm Profi.

Изпълнението на прорези или ниши за инсталационните маршрути е задължително въз основа на проект, в съответствие с действащите технически разпоредби. Изпълнението трябва да се извършва със специфични механични устройства за рязане/рязане в тухла с вертикални отвори. (фрези, циркуляри и т.н.).

След приключване на работа

Грижа за пистолета
Грижа за пистолета

При необходимост от прекъсване на работа, е необходимо да се затвори винта на пистолета като върха се почиства с чистител за полиуретаново лепило на ацетонова основа. При подмяна на флаконите в рамките на една-две минути не е необходимо задължително да се почиства вътрешно пистолета.

При приключване на работа за изграждане на зидовете с лепилото Dryfix Extra пистолетът задължително се промива с чистител за полиуретан на ацетонова основа, като същия се монтира на мястото на флакона с лепило.

Необходимо е да се спазват всички предписания и мерки за безопасност изписани върху етикета на лепилото Dryfix Extra. Препоръчва се да съхранявате етикета, придружаващ продукта при необходимост от оказване на първа помощ.

Изпълнението и проверката на изпълнението на зидарските работи трябва да съблюдава общите правила, в съответствие с действащите технически разпоредби, задължителни въз основа на строителен проект, изготвен и одобрен съгласно действащите закони.

Логистика, складиране и защита

Логистика на тухлите Porotherm Profi
Логистика на тухлите Porotherm Profi

Керамичните блокове не бива да се натоварват, транспортират или разтоварват в насипно състояние. Складирането на строителната площадка трябва да е на подравнена и твърда основа. Трябва да се осигури подходящ транспорт на палетизираните керамични блокове до строителния обект или склада. При дъжд или сняг разопакованите палети трябва да се покрият с фолио. При недовършени покривни работи или недовършен зид е необходимо след приключване на работата зидариите да се покриват с фолио.

Винаги съхранявайте флаконите с полиуретаново лепило Dryfix Extra в изправено положение, на хладни и сухи места под +20°С. Съхранението им над +20°C ще съкрати срока на годност.

Важни правила за избор на пистолет и работа с него

Dryfix Extra
Dryfix Extra

Пистолетът за полиуретановото лепило трябва да бъде с висока резба, за да може спусъкът да направи плътен контакт с полиуретановото лепило и да се нанася лесно и равномерно, с еднаква скорост на струята.

При контакт с въздуха, полиуретановото лепило започва процес на свързване или иначе казано „започва да стяга“. Препоръчва се почистванe на пистолета и неговите клапи с аерозолен чисител на ацетонова основа (Dryfix Cleaner). 

Dryfix PU почистващ препарат е силно активен разтворител на ацетонова основа за почистване и отстраняване на прясно замърсяване с PU лепило, както и за втечняване на вече втвърдено PU лепило в пистолета.

Чрез натискане на червената пръскаща глава на флакона напръскайте повърхността, която желаете да почистите. С предпазни ръкавици и помощта на парцал, отстранете втечненото полиуретаново лепило. Ако резултатът не Ви удовлетворя, моля повторете. Втвърдено PU-лепило може да бъде премахнато и механично. За текстил и чувствителни повърхности първо проверете устойчивостта на цветовете в зоната, която пръскате. За да проверите дали повърхността е податлива на обезцветяване, напръскайте от вътрешната страна или в зона, която няма да се вижда.

Почистване на пистолета

Пресни остатъци от PU- лепило в пистолета и на върха на пистолета се отстраняват чрез впръскване с чистителя. Всякакви втвърдени остатъци от лепило се отстраняват механично.

Ако пистолетът се повреди или запуши, флаконът с чистителя трябва да се поставя чрез завинтване към пистолета и впръскване в него след това. Изплакнете обилно пистолета под течаща вода и напръскайте отново. Оставете пистолета за около 5 минути, така че да имате максимално и ефективно действие на препарата. След това изплакнете отново пистолета и го оставете да изсъхне. 

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Имате въпроси за нас и продуктите ни?

Свържете се с нас и ще Ви помогнем!

Имате ли нужда от още помощ?

Искате персонална оферта?

Свържете се с нашите търговски представители!

Търсене на дистрибутор

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Абониране за бюлетин

Не пропускайте последните новини от нас

Социални мрежи

Точки на продажба