Архитект и строител

10 причини да изберете Porotherm

В строителството през последните години навлязоха нови технологии и материали, но керамичните тухли, с техните традиционни и модерни характеристики, са незаменим в много отношения продукт. Кои са предимствата на строителната керамика и какво я прави наистина уникална? 

Ето 10 добри причини да я предпочетем.

Ок
Традиции и съвремие

1. Материал с традиции, но отговарящ на съвременните изисквания

Историята на тухлата е почти толкова стара, колкото и самото човечество. Още древните цивилизации са оценили значимостта на глината и необикновените ѝ свойства. Производството на тухли датира от 8-ми век пр.н.е., но тухлата достига развитието си в средата на 18-ти век. През годините до днес при тухлите се наблюдава постоянно развитие с цел да се постигнат оптимални характеристики, които да отговорят адекватно на все по-високите изисквания в строителството. Ако до преди десетилетия изискванията към тухлата бяха предимно здравина и устойчивост на атмосферни влияния, то днес са нужни и високи топло- и звукоизолационни свойства, екологичност и дълготрайност.

 

Къща лице
Естествена топлоизолация и климатизация

2. Естествена топлоизолация и климатизация

Промените в климата и грижата за намаляване на вредните емисии в природата от една страна, както и осезателното изчерпване на изкопаемите енергоносители от друга, прави темата с ефективната топлоизолация изключително актуална.

Когато искаме да сведем до минимум разходите за топлоизолация, като че ли забравяме един основен факт: охлаждането на една сграда също изисква разход на енергия, който е дори по-висок, отколкото разходът за отопление. Но природата се е погрижила и за това и можем да заложим на естественото климатизиране още когато създаваме своя дом. Керамиката има много добра акумулираща способност. Благодарение на нея температурните колебания се изравняват без да е необходимо изразходването на допълнителна енергия и микроклиматът в помещенията се регулира по естествен начин.

Тухлите Porotherm се произвеждат с добавяне на изгарящи съставки (най-често дървесни стърготини), които при изпичане изгарят и образуват порьозна структура – така топлоизолационните характеристики на блоковете се подобряват съществено. Камерите са вертикално разположени - с полагането на разтвора по хоризонталните фуги въздухът се запечатва в тях и топлоизолацията на блоковете се подобрява значително. Например при стена, изпълнена с Porotherm 38 Comfort, коефициентът на топлопреминаване е 0,27 W/mK*, което покрива най-новите изисквания съгласно действащата Наредба за топлосъхранение и икономия на енергия.

Къща звукоизолация
Звукоизолация

3. Звукоизолация

Поради естеството на суровината, от която се произвеждат, керамичните блокове са с обемна плътност между 650 и 1000 kg/m3 и това гарантира добрата звукоизолация на стените, изпълнени от тях. Колкото по-тежък е един материал, толкова по-голяма част от въздушния шум се редуцира от преградната конструкция, изградена с такъв материал. Като се добави и многокамерността на блоковете Porotherm (редуване на керамика – въздух – керамика), то звукоизолационната способност се увеличава допълнително с още 2-3 dB. Лабораторните измервания на тухлена стена, изпълнена с Porotherm 12 отчитат индекс на звукоизолация 44 dB, а тези при стена от Porotherm 25 – 49 dB.

Правилното иззиждане и запълване на хоризонталните фуги, както и последващото измазване на стените допринасят съществено за още по-добрата им звукоизолация.

Стена
Пожарозащита

4. Пожарозащита

Тухлите не горят - те вече веднъж са „минали през огъня”. Масивните тухлени конструкции имат най-високата степен на пожарозащита в сравнение с други строителни материали и най-важното – при огневи натоварвания тухлените зидове запазват целостта си, не предизвикват срутвания и не отделят никакви опасни за здравето газове. Благодарение на това се повишават шансовете на обитателите в такава сграда да избегнат задушаване и съответно наранявания при евакуация.

Изискванията за осигуряване на граница на огнеустойчивост по критерий EI 90 минути се покриват от стена с дебелина 125 mm, a REI-M 90 – съответно с 250 mm.

Тегло
Здравина

5. Здравина

Керамичните тухли притежават отлични якостни показатели. При правилно изпълнение на зидариите керамиката (наред със стоманобетона и в комбинация с него) е най-подходящият материал за изпълнение на носещи конструкции.

Съгласно европейския стандарт за проектиране на конструкции за сеизмични въздействия (Еврокод 8) изискванията за зидарийните тела, които могат да се използват в носещи конструкции е минимална якост на натиск ≥ 7,5 N/mm2. Единствено плътните и решетъчни тухли, както и някои керамични блокове с вертикални кухини, напр. Porotherm MP, отговарят на това условие.

Къща ръце
Микроклимат

6. Микроклимат

Комфортът на обитаване не е само добра защита от външните влияния, но и това как се чувстват вътре в сградата нейните обитатели. Определението за това е до голяма степен субективно, но в резултат на редица изследвания е са установени две общи условия:

  • Повърхността на вътрешните стени да е суха и топла на пипане;
  • Ограждащите конструкции и покритията им да не предизвикват алергични реакции и да нямат неприятни за сетивата емисии.

Керамичните тухли действат като естествен регулатор на влажността на въздуха - поглъщат излишните водни пари във въздуха и минимизират както усещането за спарен въздух, така и опасността от образуване на плесен.

Благодарение на естествените материали, използвани в производството ѝ, керамиката е ph-неутрален минерален продукт и не съдържа вещества, които биха предизвикали алергични реакции.

Облак
Ниска равновесна влажност

7. Ниска равновесна влажност

Степента на водопоглъщане на керамичните блокове Porotherm е висока (16-18%). Благодарение на капилярната си структура обаче, тухлите също така бързо и напълно отдават влагата, която са поели - т.е. те „дишат”.

Паропропускливостта им на водни пари е една от най-високите (μ=5-10). На практика иззиданите стени са абсолютно сухи и техните топлоизолационни свойства не се влияят негативно от повишено съдържание на влага.Промените в климата и грижата за намаляване на вредните емисии в природата от една страна, както и осезателното изчерпване на изкопаемите енергоносители от друга, прави темата с ефективната топлоизолация изключително актуална.

 

Къща дърво
Екологичност

8. Екологичност

Екологичният баланс на строителните материали става все по-значим: колко екологично е тяхното производство; колко дълготраен и без вредно влияние върху околната среда е техният експлоатационен период и колко безопасни за природата са те като отпадък.

Керамичните тухли се произвеждат от 100% естествени материали - глина, вода и въздух. При третирането им съгласно Стратегията за управление на строителните отпадъци, тухлите са сред най-безопасните и могат с минимална обработка да се използват в инфраструктурни проекти. Блоковете Porotherm се нареждат сред най-екологичните материали..

Часовник
Дълготрайност

9. Дълготрайност

При изпичането на тухлите при температури над 850ºС се стига до химични преобразувания, които водят до устойчиви и непроменящи се във времето съединения. Изпечената керамика е изключително траен и неподатлив на времето материал. С течение на времето при нея якостта, плътността и топлотехническите показатели остават непроменени.

Евро
Добра инвестиция

10. Добра инвестиция

Монолитните сгради от керамични тухли са сред тези с най-дълъг проектен експлоатационен срок – 50-100 години. Архитектурни паметници и находки от преди Новата Ера обаче опровергават тази статистика – тухлите са с много по-дълъг живот.

Икономическата обосновка е ясна - разходите за зидарии в една сграда рядко надвишават 7-8% от общите строителни разходи, като възвръщаемостта на инвестицията е много добра. Освен това масивните тухлени конструкции изискват минимална поддръжка, а строително-техническите им показатели осигуряват отлично качество на обитаване при оптимални енергийни разходи. Тухлените сгради запазват своята стойност в продължение на много години. На практика сградите, изградени с керамични те тухли, не са не просто за цял живот, а за поколения наред.

 

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Имате въпроси за нас и продуктите ни?

Свържете се с нас и ще Ви помогнем!

Имате ли нужда от още помощ?

Искате персонална оферта?

Свържете се с нашите търговски представители!

Търсене на дистрибутор

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Абониране за бюлетин

Не пропускайте последните новини от нас

Социални мрежи

Точки на продажба