Product installation photosession wall

Разтворите на Винербергер - част от цялата система

Използването на всички елементи на една цялостна система е предпоставка за качественото изпълнение на всяка зидария. За различните нужди Винербергер България произвежда два уникални разтвора, които правят строенето по-лесно, бързо и качествено.

Запознайте се по-добре с разтворите Винербергер.

Универсален разтвор Porotherm M 50
Универсален разтвор Porotherm M 50

Porotherm M 50 - Универсален зидарски разтвор за гарантирани резултати

Porotherm М 50 е фабрично произведена суха смес за зидарски разтвор, предназначена за изграждане на зидарии с керамични блокове Porotherm. Състои се от хидратна вар, цимент, пясък и добавки. Някои от основните му предимства:

Лесен за приготвяне

Porotherm М 50 може да се разбърква с миксер, гравитачен смесител или със смесител с непрекъснато действие (проточен). При разбъркване с гравитачен смесител първо се сипва водата – около 6 литра на торба и след това се добавя сухата смес, бърка се 2–3 минути, до получаването на хомогенен разтвор.

Оптимална разходна нормa

Разходът варира според дебелината на зида и вида на градивния материал. При керамични блокове Porotherm 25 например разходът е около 55 – 60 литра готов разтвор на 1 кубичен метър. Приготвеният разтвор трябва да се положи, в зависимост от атмосферните условия, в рамките на 1–2 часа. Той се нанася по цялата контактна повърхност. Разтворът е предназначен за дебелослойно полагане: 8- 12 mm.

Икономична и удобна опаковка

Porotherm М 50 се произвежда в торби от по 40 кг, което го прави особено удобен продукт за транспортиране и складиране. Това позволява да се забърква на дози според скоростта на работа на строителния обект. По този начин се свежда до минимум обектовия отпадък, защото не се налага да се изхвърлят големи количества забъркан, но неизползван разтвор.

Гарантирани резултати всеки път

С постоянната си рецептура разтворът Porotherm М 50 гарантира винаги отлични резултати. Приготвяната в заводски условия смес съдържа разбъркани в сухо състояние свързващи вещества, пясъци и добавки. Преди полагане изисква единствено добавянето на вода и разбъркване.

Постоянен контрол на качеството

Извършва се постоянен контрол както на суровините в състава му, така и на готовия продукт. Разтворът се изпитва по европейските стандарти за строителни материали. Проследимостта на производството гарантира спазването на сроковете на годност и контрол при възникването на рекламации. Porotherm М 50 отговаря на изискванията за група разтвори М5, съгласно БДС EN 998-2:2004, т.е. притежават якост на натиск минимум 5 N/mm2 (50 kg/cm). Тази якост позволява използването му при зидане и на носещи стени. Сухата обемна плътност на материала е около 1800 kg/m, а максималното зърно е до 4 mm.

 

 

Златните правила на майстора

Както при повечето сухи смеси на зидарски разтвори и при Porotherm М 50 трябва да се спазват основните принципи на зидане:

  • При разбъркване, най-добре е винаги да се смесва съдържанието на цялата торба, а водата да бъде чиста (от водопровода). Това гарантира постоянно качество на прясно приготвения разтвор
  • Да не се допуска добавянето на други продукти в разтвора, например противозамръзващи добавки
  • Във вече свързващия разтвор да не се добавя вода, съответно да не се пребърква отново
  • По време на полагането и свързването на продукта да се съблюдава температурата на въздуха, на основата и на самия материал (винаги над +5°С).
Терморазтвор Porotherm TM
Терморазтвор Porotherm TM

Porotherm TM - Терморазтвор за еднослойни зидарии с повишени топлоизолационни качества

 

Porotherm ТМ  е специален заводски приготвен зидарски разтвор на Винербергер, разработен за еднослойни стени от тухли с високи топлоизолационни свойства Porotherm 38 Comfort. Сухата смес съдържа перлит и има изключително нисък коефициент на топлопроводимост. Полага се с дебелина на слоя както при нормален зидарски разтвор (около 8-12 mm), но без това да влошава топлоизолационните характеристики на целия зид.

Porotherm ТМ е изключително лек - в сухо състояние обемната маса е около 650 kg/m3. Доставя се като суха смес в торби с тегло 20 kg (40 l разтвор). С добавянето на около 13–14 литра чиста вода и време за бъркане – около 4 - 5 мин. се получава около 40 литра готов разтвор от една торба. Разходът на Porotherm ТМ при употребата на Porotherm 38 Comfort е около 70 литра готов разтвор за 1 м3 готов зид.

Особено внимание трябва да се отдели на приготвянето на разтвора.

Тъй като съдържа перлит, разтворът трябва да се разбърква само в гравитачен смесител. Пресният разтвор трябва да се положи, в зависимост от атмосферните условия, в рамките на 1 –2 часа. Температурата на въздуха, основата и материала трябва да е над +5оC по време на полагането, както и по време на свързването. Оптималната консистенция на разтвора се подбира така, че той да навлиза в кухините на тухлите от долния ред на дълбочина не повече от 0,5 cm. Тази дълбочина на проникване гарантира по-доброто сцепление между разтвора и тухлите, което осигурява по-голяма здравина на зида.

За да се гарантират топлоизолационната способност и здравината на зида е важно по хоризонталните фуги разтворът да се полага по цялата площ на тухлата. Специалната сглобка от нут и федер на този тип тухли изключва полагането на разтвор по вертикалните фуги, което увеличава бързината при изграждането, праволинейността на завършения зид, както и намалява разхода за разтвор на м3 зидария в сравнение с традиционно употребяваните тухли.

Системните решения се отплащат!

Използването на всички елементи на една цялостна система е предпоставка за качественото изпълнение на всяка зидария, както и по-лесното и по-качествено полагане на последващите мазилки и крайни покрития. Това води до икономии на средства при довършителните работи в сградата.

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Имате въпроси за нас и продуктите ни?

Свържете се с нас и ще Ви помогнем!

Имате ли нужда от още помощ?

Искате персонална оферта?

Свържете се с нашите търговски представители!

Търсене на дистрибутор

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Абониране за бюлетин

Не пропускайте последните новини от нас

Социални мрежи

Точки на продажба