Future Paving 2023

Потвърждение за присъствено участие

Здравейте, с настоящата форма Вие потвърждавате своето присъствие в конференцията "Подобряване устойчивостта на градските пространства", която ще се проведе на 13.06.2023 от 13:30 ч. в зала Витоша в Интер Експо Център, гр. София
Надяваме се да ви посрещнем скоро!

Срокът за потвърждение е до 11.06.2023 г. 

Вашите лични данни ще бъдат третирани конфиденциално. Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време (например по телефон +359 2 80 66 777 или по имейл office.bg@wienerberger.com).

Оттеглянето на съгласието Ви не засяга законността на обработването, основано на даденото от Вас съгласие, преди неговото оттегляне. За подробна информация относно съхраняването, обработката и изтриването на данни, а също и Вашите права по използването на личните Ви данни, може да се насочите към Защита на личните данни.

Програма на събитието

13:30 – Регистрация

14:00 - Как да оползотворим ресурса на строителните отпадъци - доц. д-р инж.Румяна Захариева, Р-л кат."Строителни материали и изолации", Строителен факултет, УАСГ

14:30 - Тенденции в планирането и проектирането на градска среда - урб. Силвия Чакърова и урб. Нурхан Реджеб, студио за градски  дизайн и планиране place.make

15:00 - Откриване на виртуалната част на конференцията - Войчех Чая  (Wojciech Czaja)

15:05 - КЛИМАТИЧНА УСТОЙЧИВОСТ В ГРАДСКИТЕ ЗОНИ - Марк Ван Луун (Mark van Loon) Винербергер АГ (Австрия)

15:25 - КАК ДА СПРЕМ ДА РУШИМ - Сеп Де Блъст (Seppe De Blust) и Аря Арабшахи (Arya Arabshahi), 51N4E (Белгия)

15:55 - ПРИЛОЖНА ГРАДСКА КЛИМАТОЛОГИЯ: АДАПТИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ И МЕРКИ - Саймън Чанет (Simon Tschannett), Член на  Съвета по климата във Виена и Линц (Австрия)

16:15 - SEESTADT ASPERN – ГРАДОВЕТЕ ГЪБИ И КВАРТАЛИТЕ НА ДЪРВЕТАТА - Даниел Цимерман (Daniel Zimmermann), 3:0 Ландшафтна архитектура (Австрия)

16:35 - НЕКА ГОВОРИМ ЗА ОТГОВОРНОСТ! СЪЖАЛЯВАМЕ, НО ТРЯБВА - Даниел Баур (Daniel Baur), Университет за приложни науки, Берн (Швейцария)

17:00 - КЛИМАТ И КОМФОРТ НА ОБИТАВАНЕ В ГРАДСКИЯ ЖИВОТ - Петра Марко (Petra Marko), Марко & Плейсмейкър (Великобритания – Словакия)

17:25 - Визия за бъдещето - дискусионен панел

18:15 - Коктейл и нетуъркинг

Кратък преглед на лекторите

Future Paving 2023
доц. д-р инж. Румяна Захариева

14:00 - КАК ДА ОПОЛЗОТВОРИМ РЕСУРСА НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ - доц. д-р инж. Румяна Захариева, Р-л кат. "Строителни материали и изолации", Строителен факултет, УАСГ,

Лекцията ще засегне темата за сериозния екологичен отпечатък, който строителството оставя и за необходимите адекватни решения за намаляването му в контекста на устойчивото развитие на обществото. доц. д-р инж. Румяна Захариева  1998 става Доктор по специалността 02.15.05 "Стр. материали и изолации", Университет Artois, Франция, легализация от ВАК 1991 Има следдипломна квалификация (магистър) по приложна математика и информатика, ИПМИ,ТУ. 1989 Магистър-инженер по Строителство на сгради и съоръжения, УАСГ. Има повече от 100 броя научни публикации. Участва в множество научно-изследователки проекти сред които: „Изграждане и развитие на Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ и „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Future Paving 2023
арх. Силвия Чакърова и арх. Нурхан Реджеб

14:30 - ТЕНДЕНЦИИ В ПЛАНИРАНЕТО И ПРОЕКТИРАНЕТО НА ГРАДСКА СРЕДА - урб. Силвия Чакърова и урб. Нурхан Реджеб, студио за градски  дизайн и планиране place.make

Place.make e млад и иновативен екип, работещ по проекти в сферата на градския дизайн, градското планиране и изследвания, базиран в София, България. През 2014 г. Нурхан Реджеб и Силвия Чакърова основават студио place.make, водени от амбицията и желанието да предлагат висококачествени проекти в градския дизайн и планиране. Екипът си сътрудничи с професионалисти от различни сфери и опит, споделяйки ценности и обединявайки усилия в създаването на висококачествена и добра за живеене градска среда. Тяхната страст са хората и начините, по които те използват, създават и си взаимодействат с градовете и средата.

Future Paving 2023
Марк ван Луун

15:05 КЛИМАТИЧНА УСТОЙЧИВОСТ В ГРАДСКИТЕ ЗОНИ

Марк ван Луун / Wienerberger AG, Виена, Австрия

Старши вицепрезидент по устойчиво развитие и иновации във Wienerberger AG и координира управлението на устойчивостта и програмата за иновации на групата.

Темата ще засегне как Винербергер се справя с климатичните мегатенденции, като предоставя решения за ресурсо-спестяващо и енергийно ефективно строителство.

Future Paving 2023
Д-р Сеп Де Блъст

15:25 - КАК ДА СПРЕМ ДА РУШИМ

Д-р Сеп Де Блъст /51N4e, Брюксел, Белгия, изследовател в Newrope и програмен агент в 51N4E. Социолог и градски дизайнер

Тъй като нашите общества са изправени пред нова климатична реалност, ние отново и отново се оказваме на същия кръстопът. Как можем да подходим към растежа на нашата изградена среда, докато екосистемите, които ни поддържат, са подложени на безпрецедентен натиск? В тази основна лекция ще проучим нашите скорошни експерименти и пробиви в мащабите на сграда, квартал и национална територия.

 

Future Paving 2023
Аря Арабшахи

Аря Арабшахи /Territories in Transition в 51N4E

Работи върху декарбонизацията, устойчиви на стрес пейзажи, планиране, управление на иновациите. Той е разработил и предоставил новаторски стратегически инструменти за властите в Белгия, Франция, Люксембург, Холандия, Иран и Обединеното кралство.

В тази основна лекция ще се разгледат скорошни експерименти и пробиви в мащабите на сграда, квартал и национална територия.

Future Paving 2023
Саймън Чанет

15:55 - ПРИЛОЖНА ГРАДСКА КЛИМАТОЛОГИЯ: АДАПТИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ И МЕРКИ

Саймън Чанет / Weatherpark / Член на Съвета по климата във Виена и Линц, Австрия

Метеоролог и експерт по градска климатология. Като главен изпълнителен директор на Weatherpark той работи с градове, общини, архитекти и градоустройствени специалисти по устойчивостта на градския климат в интердисциплинарен интерфейс между климатологията, планирането, науката и бизнеса.

остров, политически стратегии, практически примери и проекти

Future Paving 2023
Ланд. Арх. Даниел Цимерман

16:15 - SEESTADT ASPERN - ГРАДОВЕТЕ ГЪБИ И КВАРТАЛИТЕ НА ДЪРВЕТАТА

Ланд. Арх. Даниел Цимерман /3:0 Landschaftsarchitektur, Австрия

Опит в проектиране на големи градски открити пространства. Интензивно ангажиран е с ролята на градските дървета.

Темата ще засегне принципът Sponge City срещу градската топлина.

Future Paving 2023
Проф. Даниел Баур

16:35 - НЕКА ГОВОРИМ ЗА ОТГОВОРНОСТ! СЪЖАЛЯВАМЕ, НО ТРЯБВА

 Проф. Даниел Баур е ландшафтен архитект и градостроител, лектор. Работи в Сан Франциско, Швейцария

Bryum / Bern University of Applied Sciences, Switzerland

В света на строителството ние се украсяваме с кръгли лозунги и лозунги за устойчивост. Но какво се случва, ако наистина приложим устойчивостта и кръговрата като предпоставка в нашите проекти? 

Future Paving 2023
Петра Марко

17:00 - КЛИМАТ И КОМФОРТ НА ОБИТАВАНЕ В ГРАДСКИЯ ЖИВОТ

Петра Марко / Marko&Placemake Като архитект и експерт по създаване

Работила е в Лондон повече от 15 години, а в Marko&Placemakers има нарастващо портфолио от проекти в Централна Европа, оформящи обществени пространства. Участва в учредителния панел на младите професионалисти на Националната инфраструктурна комисия на Обединеното кралство; ръководи мозъчни тръстове в Лондонското училище по архитектура; съавтор на VeloCity и Meanwhile City - ръководство за най-добри практики при временни интервенции, Словакия

Ще се разгледат два примера за развитие на изоставени индустриални обекти в Братислава, как генерират добавена стойност в новите градски жилищни помещения и допринася значително за здравето и благосъстоянието на хората.

17:25 - ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО - Дискусия

Панелна дискусия между модератора Wojciech Czaja и всички лектори.

Зрителите също ще имат възможност да задават въпроси. Повече подробности ще бъдат представени в началото на панелната дискусия. 

За допълнителни въпроси, свързани с провеждането на събитието, можете да се обръщате към: lyubina.lyubenova@wienerberger.com и  darina.dimova@semmelrock.com

Социални мрежи

Точки на продажба