electrician

Електротехник

За Луковит

Електротехник
Електротехник
© Wienerberger AG

Отговорности:

  • отстранява възникнали повреди на електрооборудването съобразно указанията на прекия ръководител и съответните технологични инструкции;
  • поддържа автоматиката на всички съоръжения в завода – според инструкциите на съответните машини
  • осигурява правилното протичане на технологичния процес;
  • извършва технически прегледи и профилактика в съответствие с месечния план-график;
  • анализира авариите и причините за престой и предлага мероприятия за предотвратяването им

Изисквания:

  • средно/висше образование с електротехническа специалност;
  • над една година опит по специалността;

Ние Ви предлагаме:

  • отлични условия на труд и възнаграждение; 
  • професионална реализация в утвърдена международна компания; 
  • възможност за непрекъснато обучение и повишаване на личните професионални умения;

Ако отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография и копие на диплома на следния адрес:  petya.avramova@wienerberger.com 
На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Всички документи ще бъдат разглеждани конфиденциално, а информацията от тях е защитена съгласно изискванията на ЗЗЛД.

 

RS_Lifestyle_savetovanje

Ако сте заинтересовани, изпратете своята кандидатура