Architects in their office
© Uwe Strasser

Администратор Търговски отдел

Винербергер е най-големият производител на тухли в света и заема водещи позиции на пазара на керемиди в Европа със своите над 198 завода в 30 държави. За осигуряване на административна подкрепа в Централен офис в гр. София търсим:


АСИСТЕНТ ПРОДАЖБИ

Задължения и отговорности:

Изпълнява административни функции, подпомагащи дейността на Търговския Директор и респективно Търговския отдел:

 • Координира бизнес срещи на Търговския директор и мероприятия свързани с дейността на търговския отдел.
 • Отговаря за входящата и изходяща кореспонденция с контрагентите, както и администрирането на Договорите за продажба.
 • Асистира при изготвянето на различни документи.
 • При нужда подготвя справки и отчети.
 • Извършва преводи на документи.
 • Подпомага дейността на Мениджър продажби, свързана с ежедневната работа в ERP системата и комуникацията с търговските представители.
 • Води протоколи от заседания на търговския отдел.


Изисквания:

 • Компютърна грамотност и умения за работа с офис техника.
 • Владеене на английски език на много добро ниво – минимум B2.
 • Отговорност, прецизност и изпълнителност.
 • Отлични комуникативни умения.

  Ние Ви предлагаме отлични условия на труд и възможност за реализация в утвърдена международна компания. Ако отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на английски език: HR.Bulgaria@wienerberger.com

  На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.
  Всички документи ще бъдат разглеждани конфиденциално, а информацията от тях е защитена съгласно изискванията на ЗЗЛД.

Социални мрежи

Точки на продажба