Porotherm products

Винербергер пусна в продажба новата си тухла Porotherm 38 N+F Hi

Новото решение за еднослойна стена, отговаряща на новата Наредба №7 за топлосъхранение, вече е достъпна за всеки.

На пролетните изложения Винербергер показа нова тухла с подобрени топлоизолационни качества, които да отговарят на последните промени в сила от 01.02.2010, залегнали в Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и новите референтни стойности на коефициента на топлопредаване за стени U<0,35 W/m2K.

С построяването на една къща ние вземаме решение за цял живот - точно затова човек не трябва да прави компромиси. Изборът на строителни материали засяга общите разходи за изграждане на нашия дом и е от решаващо значение за качеството на дома, но живота не спира със завършване на сградата. Въпросът, който възниква, е как предлаганите строителни материали и технологии отговарят на бъдещите ни потребности за намаляване разходите по експлоатацията и поддържането на жилището. Кои са факторите, които следва да бъдат отчетени при вземането на това решение? Когато строим апартамент или къща ние се стремим сградата да има добра звуко- и топлоизолация, като същевременно тя да не се нагрява бързо през лятото и през зимата да запазва топлината. Често не се отчита факта, че се правят разходи не само за отопление през зимата, но и за охлаждане през лятото. Изключително важно е сградата да бъде устойчива във времето, за да се осигури на обитателите безопасна и здравословна среда на живот. От съществено значение обаче е и дълготрайността, а именно как във времето се променят свойствата и от там стойността на нашия дом. Тухлата е извънредно устойчив материал: не ръждясва и не се оксидира като металите, не старее и не се разлага както пластмасите, не се нуждае от регулярна подмяна/саниране, не гори и не гние като дървото, не се атакува от химикали и микроорганизми и т.н.

Има много строителни материали, които притежават по-добра топлоизолационна способност от тухлата, но за комфорта на обитаване в сградата това не достатъчно. От решаващо значение е и паропропускливостта и топлинната акумулираща способност на ограждащите стени. Тухлата е продукт доказал своите качества през вековете почти без изключение навсякъде по картата на света и съпътствайки човека по време на развитието на строителните технологии. Като материал получен от напълно естествена суровина – глината, тухлата има възможност да е практически с неизчерпаем ресурс и същевременно да бъде икономически изгоден и дълготраен продукт. Тухлените стени изградени с керамични блокове Porotherm действат като естествен изравнител на колебанията на температурата и влажността в помещенията и то по естествен път, благодарение на употребата на дървесни трици за порозиране на глината, които изгарят по време на изпичането. Резултатът за обитателите е един приятен вътрешен климат в сградата.

Изграждайки еднослойна стена с блокове Porotherm 38 N+F Hi ние получаваме всички предимства на една високо енергийноефективна стена само с една технологична операция, като си спестяваме полагането на допълнителна топлоизолация по стените.С отличния си коефициент на топлопроводимост λ 10,dry=0,138 W/mK и на топлопреминаване на стената U=0,35* W/m2K Porotherm 38 Hi (High insulation) покрива дори по-високите изисквания на новия енергиен стандарт в България въведен с промените на Наредба 7 в началото на тази година и в сила за всички сгради с издадено разрешение за строителство след 01.02.2010. Освен всичко друго системата с Porotherm 38 N+F Hi ни позволява изключително лесна поддръжка във времето на стените от външната страна благодарение на твърдата основа. С Porotherm 38 N+F Hi избирате една икономична система във всяко отношение, която същевременно Ви дава високо качество и запазване на стойността във времето!

 

*При употреба на терморазтвор.

Architect or designer comparing brick sample in front of computer screen

Абониране за бюлетин

Получавайте информация за новите ни продукти, промоции, игри и интересни статии!

Имате ли нужда от още помощ?

Искате персонална оферта?

Свържете се с нашите търговски представители!

Търсене на дистрибутор

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Абониране за бюлетин

Не пропускайте последните новини от нас

Още новини

Социални мрежи

Точки на продажба