Plant in Lukovit, Bulgaria

Оптимизация на работните процеси в Керамичен завод гр. Луковит

Винербергер ЕООД уведомява заинтересованите страни за инвестиционно намерение „Оптимизация на работните процеси в Керамичен завод „ВИНЕРБЕРГЕР“ ЕООД, площадка гр. Луковит“

Инвестиционното предложение на „Винербергер“ ЕООД включва следните елементи:

  • Монтиране на допълнително пречиствателно съоръжение към съществуващо изпускащо устройство в участък „Глиноподготовка“.
  • Изграждане на нови изпускащи устройства и пречиствателни съоръжения към тях.
  • Промяна в максималните разрешени количества на образуваните отпадъци и образуване на нови по вид отпадъци.
  • Промяна на разходната норма за ефективност при консумацията на вода.
  • Изграждане на нов пункт (обособена сграда) за предварително съхраняване на образуваните опасни отпадъци

Дата на публикацията: 25.06.2021

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Имате въпроси за нас и продуктите ни?

Свържете се с нас и ще Ви помогнем!

Имате ли нужда от още помощ?

Искате персонална оферта?

Свържете се с нашите търговски представители!

Търсене на дистрибутор

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Абониране за бюлетин

Не пропускайте последните новини от нас

Още информация за керамични блокове Porotherm