brick book 2020

Специален подарък за 30 от участниците в конкурса Brick Award 2022!

Тази година сме подготвили изненада за участниците в конкурса Brick Award 2022! От всички кандидатури, на случаен принцип, ще изтеглим 30 участника, които ще спечелят най-новото издание на Brick Book, а именно за 2020. 
 
Крайният срок за кандидатстване в следващия сезон на конкурса е 28.2.2021 - не го пропускайте!

Ако все още се колебаете, дали да регистрирате проекта си за международния конкурс Brick Award 2022, Ви даваме още една причина да го направите сега! Освен участие в престижния международен конкурс и възможността да представите българската архитектура на световно ниво, тази година 30 от Вас ще получат и ексклузивното издание на последния брой Brick Book 20! Книгата се издава с подкрепата на издателство Callwey и съдържа информация и критика за проектите, техните архитекти, планове и впечатляващ снимков материал. Тя представлява луксозно издание, в което са поместени всички финалисти от последното издание на конкурса – победители и номинирани, представени от международни архитектурни писатели.

Нужно е само да кандидатствате за конкурса през формата в сайта ни, предоставяйки необходимите документи за проекта Ви, който покрива нужните изисквания на конкурса. А в началото на месец март, на случаен принцип ще изтеглим 30 печеливши участника!

Общите условия за участие в томболата може да намерите по-долу в статията.

Общи условия за провеждане на томбола сред лицата, допуснати до участие в конкурса Wienerberger Brick Award 2022

Участие

1. Право на участие в томболата автоматично придобиват всички лица, които са допуснати за участие в конкурса Wienerberger Brick Award 2022. Съгласието за участие в томболата се счита за дадено с изпълнението на условията за участие в конкурса и подаване на документите, които удостоверяват това в съответната форма и съдържание. 

2. За участие в томболата не се дължат такси и то не е обусловено от закупуването на продукти на „Винербергер“ ЕООД, а единствено от допускане на участник в конкурса Wienerberger Brick Award 2022.

3.  Нямат право на участие в томболата и/или в конкурса Wienerberger Brick Award 2022 служители на „Винербергер“ ЕООД.

4. Участието в томболата е доброволно. До доказване на противното се счита, че подаването на документи за участие в конкурса Wienerberger Brick Award 2022 и по този начин – за участие в томболата – е извършено лично или със съгласието на участника.

5. Винербергер ЕООД не носи отговорност за вреди (претърпени вреди и/или пропуснати ползи), което някой от лицата, заявили желанието си за участие в конкурса Wienerberger Brick Award 2022, претендира във връзка с недопускането си до участие и/или неполучаване на нагтрада от томболата.

6. Целта на томболата е да се стимулира участието на възможно по-голям брой участници със специализирани познания и профил съгласно условията за участие в конкурса Wienerberger Brick Award 2022.

7. Участието в томболата и спечелването на награда от някои от участниците по никакъв начин не му дава предимство за участие в конкурса Wienerberger Brick Award 2022, нито пък по друг начин създава преимущества, дава права или създава правни очаквания във връзка с това участие.

Провеждане. Награди

8. Томболата се провежда в гр. София в седмицата на 08.03.2021 – 12.03.2021 на 2021 г., в присъствието на адвокат, чрез теглене на жребий измежду всички допуснати до участие в конкурса Wienerberger Brick Award 2022 лица.

9. Организаторът определя следните награди за разпределяне между участниците: 30 броя от изданието на Brick Book 20.  

10. Всеки участник самостоятелно се информира дали е спечелил награда на страницата за участие в конкурса Wienerberger Brick Award 2022. Наградата се предава на спечелилия участник след провеждането на томболата по следните възможни начини: изпраща се по куриер за сметка на Винербергер ЕООД при предоставен адрес от участника; дава се лично срещу документ за самоличност на следния адрес: София, ул. "Св. Пимен Зографски" 4, в срок до 1 месец от изтеглянето на жребия. В случай, че участникът не се яви за получаване на наградата си, или не предостави адрес, на който тя да бъде изпратена, губи правата върху нея.

Лични данни

11. Участникът се съгласява с обработката на личните му данни от “Винербергер” ЕООД, доколкото това е нужно за целите на участието му в конкурса Wienerberger Brick Award 2022 и/или томболата. В случай на несъгласие за използването на данните, участникът е длъжен да уведоми „Винербергер“ ЕООД писмено.

12. Администратор на лични данни е “Винербергер” ЕООД, която обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на “Винербергер” ЕООД, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържа в Уведомление относно обработване на личните данни, което е налично на интернет страницата на „Винербергер“ ЕООД (www.wienerberger.bg).

13. С подаването на заявление за участие в конкурса Wienerberger Brick Award 2022 всеки участник заявява, че предоставя доброволно свои лични данни, както и своето изрично съгласие по см. на ЗЗЛД те да бъдат обработвани и съхранявани на хартиен и/или магнитен носител във връзка с участието му в конкурса Wienerberger Brick Award 2022.

Решаване на спорове

14. Спрямо тези Общи условия и спрямо начина на провеждане на томболата се прилага действащото българско право. 

15. Всички потенциални спорове между “Винербергер” ЕООД и участниците във връзка с организирането и провеждането на томболата се решават по взаимна договорка, а при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Имате въпроси за нас и продуктите ни?

Свържете се с нас и ще Ви помогнем!

Имате ли нужда от още помощ?

Искате персонална оферта?

Свържете се с нашите търговски представители!

Търсене на дистрибутор

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Абониране за бюлетин

Не пропускайте последните новини от нас

Още информация за керамични блокове Porotherm