brick book 2020

Специален подарък за 30 от участниците в конкурса Brick Award 2022!

Тази година сме подготвили изненада за участниците в конкурса Brick Award 2022! От всички кандидатури, на случаен принцип, ще изтеглим 30 участника, които ще спечелят най-новото издание на Brick Book, а именно за 2020. 
 
Крайният срок за кандидатстване в следващия сезон на конкурса е 28.2.2021 - не го пропускайте!

Ако все още се колебаете, дали да регистрирате проекта си за международния конкурс Brick Award 2022, Ви даваме още една причина да го направите сега! Освен участие в престижния международен конкурс и възможността да представите българската архитектура на световно ниво, тази година 30 от Вас ще получат и ексклузивното издание на последния брой Brick Book 20! Книгата се издава с подкрепата на издателство Callwey и съдържа информация и критика за проектите, техните архитекти, планове и впечатляващ снимков материал. Тя представлява луксозно издание, в което са поместени всички финалисти от последното издание на конкурса – победители и номинирани, представени от международни архитектурни писатели.

Нужно е само да кандидатствате за конкурса през формата в сайта ни, предоставяйки необходимите документи за проекта Ви, който покрива нужните изисквания на конкурса. А в началото на месец март, на случаен принцип ще изтеглим 30 печеливши участника!

Общите условия за участие в томболата може да намерите по-долу в статията.

Общи условия за провеждане на томбола сред лицата, допуснати до участие в конкурса Wienerberger Brick Award 2022

Участие

1. Право на участие в томболата автоматично придобиват всички лица, които са допуснати за участие в конкурса Wienerberger Brick Award 2022. Съгласието за участие в томболата се счита за дадено с изпълнението на условията за участие в конкурса и подаване на документите, които удостоверяват това в съответната форма и съдържание. 

2. За участие в томболата не се дължат такси и то не е обусловено от закупуването на продукти на „Винербергер“ ЕООД, а единствено от допускане на участник в конкурса Wienerberger Brick Award 2022.

3.  Нямат право на участие в томболата и/или в конкурса Wienerberger Brick Award 2022 служители на „Винербергер“ ЕООД.

4. Участието в томболата е доброволно. До доказване на противното се счита, че подаването на документи за участие в конкурса Wienerberger Brick Award 2022 и по този начин – за участие в томболата – е извършено лично или със съгласието на участника.

5. Винербергер ЕООД не носи отговорност за вреди (претърпени вреди и/или пропуснати ползи), което някой от лицата, заявили желанието си за участие в конкурса Wienerberger Brick Award 2022, претендира във връзка с недопускането си до участие и/или неполучаване на нагтрада от томболата.

6. Целта на томболата е да се стимулира участието на възможно по-голям брой участници със специализирани познания и профил съгласно условията за участие в конкурса Wienerberger Brick Award 2022.

7. Участието в томболата и спечелването на награда от някои от участниците по никакъв начин не му дава предимство за участие в конкурса Wienerberger Brick Award 2022, нито пък по друг начин създава преимущества, дава права или създава правни очаквания във връзка с това участие.

Провеждане. Награди

8. Томболата се провежда в гр. София в седмицата на 08.03.2021 – 12.03.2021 на 2021 г., в присъствието на адвокат, чрез теглене на жребий измежду всички допуснати до участие в конкурса Wienerberger Brick Award 2022 лица.

9. Организаторът определя следните награди за разпределяне между участниците: 30 броя от изданието на Brick Book 20.  

10. Всеки участник самостоятелно се информира дали е спечелил награда на страницата за участие в конкурса Wienerberger Brick Award 2022. Наградата се предава на спечелилия участник след провеждането на томболата по следните възможни начини: изпраща се по куриер за сметка на Винербергер ЕООД при предоставен адрес от участника; дава се лично срещу документ за самоличност на следния адрес: София, ул. "Св. Пимен Зографски" 4, в срок до 1 месец от изтеглянето на жребия. В случай, че участникът не се яви за получаване на наградата си, или не предостави адрес, на който тя да бъде изпратена, губи правата върху нея.

Лични данни

11. Участникът се съгласява с обработката на личните му данни от “Винербергер” ЕООД, доколкото това е нужно за целите на участието му в конкурса Wienerberger Brick Award 2022 и/или томболата. В случай на несъгласие за използването на данните, участникът е длъжен да уведоми „Винербергер“ ЕООД писмено.

12. Администратор на лични данни е “Винербергер” ЕООД, която обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на “Винербергер” ЕООД, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържа в Уведомление относно обработване на личните данни, което е налично на интернет страницата на „Винербергер“ ЕООД (www.wienerberger.bg).

13. С подаването на заявление за участие в конкурса Wienerberger Brick Award 2022 всеки участник заявява, че предоставя доброволно свои лични данни, както и своето изрично съгласие по см. на ЗЗЛД те да бъдат обработвани и съхранявани на хартиен и/или магнитен носител във връзка с участието му в конкурса Wienerberger Brick Award 2022.

Решаване на спорове

14. Спрямо тези Общи условия и спрямо начина на провеждане на томболата се прилага действащото българско право. 

15. Всички потенциални спорове между “Винербергер” ЕООД и участниците във връзка с организирането и провеждането на томболата се решават по взаимна договорка, а при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Имате въпроси за нас и продуктите ни?

Свържете се с нас и ще Ви помогнем!

Имате ли нужда от още помощ?

Искате персонална оферта?

Свържете се с нашите търговски представители!

Търсене на дистрибутор

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Абониране за бюлетин

Не пропускайте последните новини от нас

Още информация за керамични блокове Porotherm

Разтворите на Винербергер - част от цялата система

Три уникални разтвора, които правят строенето лесно, бързо и качествено.

Често задавани въпроси за керамични блокове Porotherm

Вижте техните отговори тук!

Често задавани въпроси за керамични шурцове Porotherm

Вижте техните отговори тук!

Често задавани въпроси за разтворите на Винербергер

Вижте техните отговори тук!

Социални мрежи

Точки на продажба