Конференция: „Подобряване устойчивостта на градските пространства“ 2023

Конференция: „Подобряване устойчивостта на градските пространства“ 2023

Подобряване устойчивостта на градските пространства

Темата беше разгредана в контекста на климатичните промени. 

За събитието

Откриване на конференцията
Откриване на конференцията

Винербергер и Земелрок организираха хибридната конференция в две части - виртуална с пряко включване от Виена и на живо в зала Витоша на Интер Експо Център в София. За лектори бяха поканени видни професионалисти в областта на климатологията, ландшафтната архитектура и урбанизма от България, Австрия, Белгия, Швейцария и Словакия, които представиха своите гледни точки за това как можем успешно да подобрим средата, в която живеем да завещаем на бъдещите поколения една по-разумна и устойчива във времето концепция за градовете.

„Никога не се съмнявайте, че малка група от загрижени и посветени хора може да промени света. Всъщност само те са успявали.“ С този вдъхновяващ цитат, Любина Любенова, маркетинг мениджър на компанията откри конференцията.

На събитието в София присъстваха архитекти, ландшафтни архитекти, предприемачи, преподаватели от Университет по архитектура, строителство и геодезия, Лесотехнически университет, Софийски университет, представители на общини, медии и други. Виртуалният форум се излъчваше от Виена и достигна до стотици гости от няколко страни в Европа.

Приветствие инж. Цанко Миланов
Приветствие на инж. Цанко Миланов

Инж. Цанко Миланов, Управител на Винербергер ЕООД и Semmelrock Щайн унд Дизайн ЕООД приветства гостите с думите:

„За мен Вашето присъствие е доказателство, че в България има изключително ангажирани архитекти, инвеститори и представители на общините, и само благодарение на Вас и Вашата ключова роля в процесите по оформяне на нашата градска реалност, всичко това може да бъде възможно и реализирано съвсем скоро.“

Той отбеляза, че темата за устойчивостта става все по-актуална и затова всички дружества от групата Винербергер имат за цел да бъдат част от положителната промяна на градските пространства.

Image
Презентация на доц. д-р инж. Румяна Захариева

Конференцията на живо стартира с лекцията на доц. д-р инж. Румяна Захариева, Ръководител катедра ”Строителни материали и изолации" - УАСГ, на тема “Как да оползотворим ресурса на строителните отпадъци?”. В презентацията си тя акцентира върху това какъв е екологичния отпечатък на строителството, как да се намали влиянието му в контекста на устойчивото развитие, как да се повиши степента на оползотворяване на строителните отпадъци в България, какви са предизвикателствата и какви са адекватните решения. Доц. Захариева посочи, че българинът генерира средно по-малко строителни отпадъци в сравнение с ЕС - по данни на Евростат през 2016 г. на жител се падат по 293 кг/г, докато за ЕС - по 1730 кг/г. По данни на НСИ за периода 2008-2018 г. в България общото количество производствени отпадъци е 177 995 хил. тона, а строителните отпадъци имат 6,6% дял. Тя подчерта, че строителните отпадъци могат да бъдат намалени, защото те са ценна суровина, могат да се рециклират и да се подготвят за повторна употреба. Предстои да се приемат изисквания за деклариране на екологичните показатели на строителните продукти. За съжаление цели региони в България нямат рециклатори за строителни отпадъци.

Повече за лектора: Доктор по специалността "Строителни материали и изолации", Университет Artois, Франция. Има следдипломна квалификация (магистър) по приложна математика и информатика, ИПМИ,ТУ. 1989 Магистър-инженер по Строителство на сгради и съоръжения, УАСГ. Има повече от 100 броя научни публикации. Участва в множество научно-изследователски проекти сред които: „Изграждане и развитие на Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ и „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“.

 

Image
Презентация на Силвия Чакърова

Урбанистите Силвия Чакърова и Нурхан Реджеб от студио за градски дизайн и планиране Place.Make изнесоха лекция на тема “Тенденции в планирането и проектирането на градска среда”. Г-жа Чакърова акцентира върху предимствата на споделените градски пространства и представи реализираните от студиото проекти в България. Тя представи и основните принципи, залегнали в наскоро приетия стандарт за оформление на градските пространства на София.

Повече за лекторите: Place.make e млад и иновативен екип, работещ по проекти в сферата на градския дизайн, градското планиране и изследвания, базиран в София, България. През 2014 г. Нурхан Реджеб и Силвия Чакърова основават студио place.make, водени от амбицията и желанието да предлагат висококачествени проекти в градския дизайн и планиране. Екипът си сътрудничи с професионалисти от различни сфери и опит, споделяйки ценности и обединявайки усилия в създаването на висококачествена и добра за живеене градска среда. Тяхната страст са хората и начините, по които те използват, създават и си взаимодействат с градовете и средата.

Image
Войчех Чая

Конференцията продължи с виртуалната част, която беше открита от модератора Войчех Чая. Лектори бяха водещи експерти в областта на опазването на природните ресурси и иновативен и природосъобразен урбанизъм. Програмата на виртуалната конференция включваше следните теми:

Повече за водещия: Войчех Чая е следвал архитектура във Виенския технологичен университет, работи като журналист на свободна практика, автор на книги. Той е модератор в областта на архитектурата, градската култура и управлението на недвижими имоти, както и лектор в няколко университета и технически колежи в Австрия.

Image
Марк ван Луун

Марк ван Луун от Винербергер, Австрия - “Климатична устойчивост в градските зони”

Марк ван Луун от Винербергер, Австрия откри програмата с “Климатична устойчивост в градските зони”. Във фокуса на неговото представяне бяха климатичните мегатенденции и как Винербергер, като производител допринася за ресурсо-спестяващото и енергийно ефективно строителство.

Повече за лектора: Марк ван Луун е старши вицепрезидент по устойчиво развитие и иновации във Wienerberger AG и координира управлението на устойчивостта и програмата за иновации на групата.

Image
Сеп Де Блъст и Аря Арабшахи

Д-р Сеп Де Блъст и Аря Арабшахи от 51N4e, Белгия - “Как да спрем да рушим”

Лекторите засегнаха темата за климатичните промени и какъв да бъде подхода към растежа на изградената среда, докато екосистемите са под безпрецедентен натиск. Бяха изследвани техни скорошни опити и пробиви в мащабите на сграда, квартал и национална територии. 

Повече за д-р Сеп Де Блъст: изследовател в Newrope и програмен агент в 51N4E. Социолог и градски дизайнер. 

Повече за Аря Арабшахи: Работи върху декарбонизацията, устойчиви на стрес пейзажи, планиране, управление на иновациите. Той е разработил и предоставил новаторски стратегически инструменти за властите в Белгия, Франция, Люксембург, Холандия, Иран и Обединеното кралство.

"Тъй като нашите общества са изправени пред нова климатична реалност, ние отново и отново се оказваме на същия кръстопът. Как можем да подходим към растежа на нашата изградена среда, докато екосистемите, които ни поддържат, са подложени на безпрецедентен натиск? В тази основна лекция ще проучим нашите скорошни експерименти и пробиви в мащабите на сграда, квартал и национална територия"

Image
Саймън Чанет

Саймън Чанет от Weatherpark, Австрия - “Приложна градска климатология: адаптиране на инструменти и мерки”

В лекцията си обърна внимание на необходимостта от адаптиране към измененията на климата. Тъй като градският климат се различава от този в малките населени места, градовете следва да се оформят и трансформират: от градския топлинен остров до местни горещи точки, от политически стратегии до практически примери и проекти, от инструменти и оценки до интердисциплинарно изпълнение.

Повече за лектора: Саймън Чанет е член на Съвета по климата във Виена и Линц, Австрия. По професия е метеоролог и експерт по градска климатология. Като главен изпълнителен директор на Weatherpark той работи с градове, общини, архитекти и градоустройствени специалисти по устойчивостта на градския климат в интердисциплинарен интерфейс между климатологията, планирането, науката и бизнеса.

Image
Даниел Цимерман

Ланд. Арх. Даниел Цимерман от 3:0 Landschaftsarchitektur, Австрия - “SEESTADT ASPERN - Градовете гъби и кварталите на дърветата”

Градските дървета имат положително влияние върху микроклимата в града. Принципът на градовете - гъби е иновативна система, която позволява здравословното развитие на дървета с големи корони в павирани площи и създава подземно пространство за задържане на дъждовна вода, като по този начин гарантира оцеляването на градските дървета в уличното пространство. Ландшафтната архитектура играе решаваща роля в трансформирането на общественото пространство, за да бъде подготвено за ефектите от изменението на климата. Адаптирането към климата е интердисциплинарен процес и трябва да бъде интегриран в процеса на проектиране от самото начало. Този подход е приложен в „Quartier Am Seebogen“, който е пример за обмислено планиране и проектиране в условията на изменение на климата.

Повече за лектора: Ланд. Арх. Даниел Цимерман  от студио 3:0 Landschaftsarchitektur, Австрия има богат опит в проектирането на големи градски открити пространства. Интензивно ангажиран е с ролята на градските дървета и е голям привърженик на принципа Sponge City срещу градската топлина.

Image
Даниел Баур

Проф. Даниел Баур от Bryum, Швейцария - “Нека говорим за отговорност! Съжаляваме, но трябва”

В лекцията си професорът засегна темата за отговорността в имплементирането на устойчивост в ландшафтното проектиране, а не просто използването на лозунги за устойчивост. Според него: "В света на строителството ние се украсяваме с голи лозунги и лозунги за устойчивост. Но какво се случва, ако наистина приложим устойчивостта и кръговрата икономика като предпоставка в нашите проекти? Силно вярва, че с малко услия можем да планираме още на идеен проект всички необходими ресурси да създаваме дълготрайни и ориентирани към бъдещето проекти, без да се налага да мислим с много повече услия след като те са реализирани, как да подобрим показателите и резултатите им.  

Повече за лектора: Проф. Даниел Баур е ландшафтен архитект и градостроител, лектор. Работи в Сан Франциско, Швейцария

Image
Петра Марко

Петра Марко от Marko&Placemakers, Словакия - “Климат и комфорт на обитаване в градския живот”

Въз основа на два примера за развитие на изоставени индустриални обекти в Братислава, беше обсъдено как фокусиран върху хората подход към обществените пространства и регенерацията може да генерира добавена стойност в новите градски жилищни помещения, като се занимава не само със социални и екологични проблеми, но допринася значително за здравето и благосъстоянието на хората и създаване на усещане за място и характер. Първият проект е Sky Park, който включва  над 35 200 кв.м. публично пространство. Вторият пример е проект YIT Mlynské Nivy, чрез който един от най-големите изоставени индустриални обекти в Братислава с размери 6,5 хектара ще бъде трансформиран в модерен и разнообразен градски квартал със смесица от жилища, услуги и качествена обществена сфера. 

Повече за лектора: Работила е в Лондон повече от 15 години, а в Marko&Placemakers има нарастващо портфолио от проекти в Централна Европа, оформящи обществени пространства. Участва в учредителния панел на младите професионалисти на Националната инфраструктурна комисия на Обединеното кралство; ръководи мозъчни тръстове в Лондонското училище по архитектура; съавтор на VeloCity и Meanwhile City - ръководство за най-добри практики при временни интервенции, Словакия

Image
Панелна дискусия

Събитието завърши с панелна дискусия между модератора и всички лектори, по време на която те обмениха впечатления, споделиха какво ги е вдъхновило и какво са научили от лекциите, както и каква е визията им за бъдещето. След това зрителите имаха възможност да задават въпроси към лекторите. Модераторът закри дискусията с думите: “Green architecture is still a slogan and the cars are still religion.  We need to go an extra mile to change this up side down” или "Зелената архитектура все още е само слоган а колите все още са религия. Имаме още път да извървим, докато обърнем тенденцията наобратно".

Заключителната част в София включваше коктейл и нетуъркинг. 

Насладете се на атмосферата

Социални мрежи

Точки на продажба