Wienerberger jobs
Wienerberger jobs

Винербергер в България

Винербергер стъпва на българския пазар в края на 2004 г. като Винербергер ЕООД и стартира с внос от Унгария и Румъния на керамични блокове с вертикални кухини с марка Porotherm – един изцяло нов, но очакван и търсен от пазара качествен продукт.

 
  • 20 години на българския пазар
  • Над 100 служители
  • София, ул. "Св. Пимен Зографски" 4
  • Завод в гр. Луковит
  • Завод в гр. Елин Пелин
  • Над 200 продукта

Първият проект - „Реконструкция и модернизация на керамичен завод Луковит” е пуснат в експлоатация в края на 2007 година след близо 10 месеца на строителство.

Инвестицията от 25 млн. евро обхваща комплексна реконструкция и модернизация на завода и оборудването в съответствие с най-новите технически стандарти, внедряване на най-нови технологии за редуциране на енергията за производство, както и подобряване условията на труд и създаване на благоприятна работна атмосфера, отговаряща на изискванията за безопасност на труда и здравните норми в страната.

 

Заводът в град Луковит

 

На 05.11.2007 г. Винербергер ЕООД пусна в експлоатация най-модерният керамичен завод на Балканите. Предприятието се намира в гр. Луковит и стартира производството на Porotherm - голямоформатни керамични блокове за защитена зидария с вертикални кухини и порьозна структура, използвани при строителството на сгради с обществено или стопанско предназначение.

За периода от септември 2006 г. до септември 2007 г. старият керамичен завод в Луковит (познат под името „Успех” АД) беше напълно реконструиран и модернизиран. Инвестирайки над 25 млн. евро в най-модерно технологично оборудване и съвременна производствена сграда, Винербергер постави фундаментите на едно трайно и стабилно производство на висококачествените керамични блокове Porotherm в България.

 
Завод за тухли Винербергер
Заводът в гр. Луковит

Суровината за производството на Porotherm – мергелна глина се добива от кариерата в непосредствена близост на завода. За да се запази околната среда, вместо познатата практика на транспорт с тежкотоварни автомобили, глината се транспортира до производственото хале посредством покрито съоръжение с гумено-транспортна лента. Заводът в Луковит е първият от ново поколение, не само на Балканите, но и в Европа, отговаряйки на последните стандарти за енергийна ефективност, опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.

На производствена площ от 15 000 м2 е концентрирано последно поколение машини и оборудване, доставени и монтирани от водещи фирми в бранша. Технологичният процес е изцяло автоматизиран, управлението на линията се осъществява посредством компютри и програмируеми контролери. Пещта и сушилните са специално проектирани, за да гарантират максимална енергийна ефективност при минимални емисии. Изпичането на тухлите е изцяло с природен газ като гориво. Винербергер ЕООД въвежда система от оборотни палети за многократна употреба, с цел намаляване разходите за дървесина като опаковъчен материал, давайки своя принос за опазване на горския фонд в регионален и международен аспект. Контролът на качеството на продукцията се упражнява непрекъснато в собствена, модерно оборудвана лаборатория.

Визия и мисия

Ние подобряваме качеството на живот на хората като им предлагаме добавена стойност към всяко решение за строителството. Подпомагаме процесите, които са природосъобразни и с ефективно използване на ресурсите през целия жизнен цикъл на сградата от избора на място за проектиране, изграждане, експлоатация, поддръжка, ремонт и разрушаване. Предлагаме устойчиви строителни материали и инфраструктурни решения за по-добро качество на живот.

Нашите бизнес дейности са фокусирани върху развитието, производството и дистрибуцията на керамични строителни материали. Мисията ни е да продължаваме да работим като предпочитан доставчик на строителни материали в Европа на база на дълготрайното качество, енергийната ефективност и естествената красота на нашите продукти. Също така се стремим да осигурим отлични продажби и услуги по доставките.

Мениджмънт

Социални мрежи

Точки на продажба