Регистрация за Програма Партньор

Заявка за безплатно обучение

Това е първата стъпка към Вашата цел да станете сертифициран или оправомощен майстор на Винербергер. 

Преди да попълнете тази заявка, моля да се запознаете със следната важна информация:

Програмата за безплатни обучения е предназначена само за майстори, които се заимават с: ремонт и изграждане на покриви, инсталация на покривни прозорци, полагане на настилки, изграждане на коминни състеми, както и цялостно изграждане на на къщи или ремонт на отделните им елементи.  

  • Сертифицирани майстори са: всички физически или юридически лица, чиято основна дейсто съвпада с гореупоменатите дейности и които успешно са преминали форма на обучение с продуктите на „Винербергер“ ЕООД и "Земелрок Щайн унд Дизайн" ЕООД. След писмено съгласие от страна на обучения и сертифициран майстор, същият бива публикуван на сайта на Винербергер в списъка на сертициираните майстори
  • „Оправомощен полагач“ е физическо или юридическо лице, преминало успешно форма на обучение с продуктите на „Винербергер“ ЕООД и сключило споразумение с Винербергер ЕООД във връзка с получаване на търговска гаранция и специален достъп до платформата „Гаранционен портал All4Roof“, което има правоспособност, знания и квалификация за монтаж на покривни системи и притежава специални умения за монтаж и работа с керамичните и некерамични продукти и аксесоари за покривни покрития на Винербергер; чрез което Бенефициентът би могъл да се сдобие с Гаранционен сертификат за следните видове търговски гаранции: 33 годишна гаранция за мразоустойчивост на керамичните продукти Tondach и 20 години пълна гаранция на покрива. Въз основа на сключеното споразумение същият бъва публикува на бива публикуван на сайта на Винербергер в списъка на оправомощените майстори

Вашите лични данни ще бъдат третирани конфиденциално. Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време (например по телефон +359 2 80 66 777 или по имейл office.bg@wienerberger.com).

Оттеглянето на съгласието Ви не засяга законността на обработването, основано на даденото от Вас съгласие, преди неговото оттегляне. За подробна информация относно съхраняването, обработката и изтриването на данни, а също и Вашите права по използването на личните Ви данни, може да се насочите към Защита на личните данни.

Социални мрежи

Точки на продажба