Porotherm 25 Profi

Керамичните блокове Porotherm 25 Profi имат идеално гладка повърхност. Предназначени са за защитена зидария при неносещи зидове с дебелина на зида 25 см. Полагат се с тънкослойно лепило или се лепят с полиуретаново лепило Dryfix. Спомагат за още по-бързото изграждане на тухлената зидария.
  • Дебелина на стената: 250 mm
  • Дължина: 375 mm
  • Ширина: 250 mm
  • Височина: 249 mm
  • Тегло: 17,50 kg
  • Якост на натиск: 11 N/mm²
Parents with two kids taking a selfie with mobile phone inside new built house in front of bare clay block walls

Калкулатор за стени

Изчислете сами цената на един квадратен метър стена с продуктите на Винербергер!

Търсене на дистрибутори