Cad_details

Защо да направим CAD проект за градината?

Как да преобразим дворното пространство с помощта на професионалисти?

Проектирането на настилките дава възможност всички неизвестни въпроси да бъдат решени още на етап проектиране. Независимо дали Ви предстои ново строителство или планирате реконструкция е удачно още преди да се престъпи към строителните дейности да се направи консултация със специалист. Той ще постави фокус върху основните въпроси, които всеки клиент трябва да си изясни, преди да избере конкретен продукт или системно решение.

Ланд. арх. Йоанна Алексиева

биография

Ланд. арх. Йоанна Алексиева е част от търговския отдел на Semmelrock Stein + Design от 2017 г. до днес. Със своя дългогодишен опит в проектирането и реализацията на проекти с различен мащаб и функционалност тя предоставя на нашите клиенти и партньори безценно know-how не само във фазата на избор на продукти и проектирането, но и в процеса на реализация на проекта.

 • Каква информация е необходимо да предостави клиентът, за да се започне работа по проектирането?

Преди да пристъпим към избора на конкретен продукт трябва всеки инвеститор да си отговори на няколко въпроса. Подготвихме списък с най-важните 5 въпроса, които ще Ви послужат като отправна точка за следващите стъпки в процеса. Това са и първите въпроси, които нашите специалисти ще Ви попитат когато Ви консултират.

1. Каква функция ще има даденото пространство? 

Препоръчително е да се определи за какви цели ще използва пространството, така че да се получи синергия между нуждите и желанията на клиентите и по-ефективната експлоатация на дворното пространство.

2. Какво натоварване се предвижда да има в различните зони? 

Важно е да се определи ще има ли автомобилно натоварване и с какъв интензитет ще бъде то. Това ще определи дебелината на настилката.

3. Как ще бъде изградена основата под паветата или плочите?

Има ли вече изградена бетонова основа или настилките ще се инсталират по метода "сух монтаж".

4. Как ще се отводнява съответната зона?

Важно е да се предвиди система за отводняване на дъждовните води и снега.

5. Какъв ефект искате да постигнете с настилката?

При избора на подходяща настилка e важно да се вземе предвид дали искате да подчертаете архитектурата на сградата и да й помогнете да изпъкне или предпочитате да съдадете основен акцент в двора, посредством интересен и оригинален растер. Възможностите са неограничени!

След като изясните основната цел която искате да постигнете специалистите на Semmelrock ще Ви помогнат да изберете подходящите изделия от нашата продуктова гама, съобразно функционалността на съответната зона. Нашите професионалисти подготвиха за Вас Топ 3 въпроси, които всеки инвеститор иска да зададе на този етап.

 • Кога да започнем да проектираме настилките?

Ланд. арх. Алексиева: Проектирането на настилките е възможно след приключването на проекта за Вертикална планировка на терена или след решаването на Функционалното зониране на двора. Ако говорим за ново строителство и ново проектиране, още във Фаза Работен проект е добре да бъдат заложени точни спецификации на настилките, освен от гледна точка на бюджетиране на инвестициите е възможно да се изчисли приблизителната стойност, от друга страна при етап на строителство е много по-добре да има готов проект, по който да се работи, за да се предвидят срокове на доставка на материалите, подготовката на терена и цялостното изграждане на пространствата.

 • Как включвате предпочитанията и идеите на клиента в проектирането?

Ланд. арх. Алексиева: Концепцията на всеки проект се базира изцяло на желанията и предпочитанията на клиента, разбира се, в случаите, в които дадена идея не е приложима за конкретния проект, модифицираме я и даваме различни варианти, които биха били по-подходящи и осъществими. Клиентът е ключов двигател на всеки един проект, тъй като той ще използва проектираното от нас пространство, съответно то трябва да бъде изградено спрямо нуждите и желаните от клиента функции. От наша страна, клиентът получава различни предложения за оформление на пространствата, в зависимост от стила на архитектурата на сградата, използваните материали във фасадата, както и желаните от него функции. Ако клиента има специфични изисквания за материалите и няма нужда от нашите препоръки, се съобразяваме изцяло с неговите идеи и изготвяме проекта спрямо тези първоначални данни, разбира се простирайки се в границите на  продуктовото портфолио на компанията.

 • Каква информация е необходимо да предостави клиентът, за да се започне работа по проектирането?

Ланд. арх. Алексиева: Колкото повече предварителна информация може да предостави клиента, толкова по-широк поглед и задълбочен анализ на ситуацията можем да направим, съответно да предложим най-доброто решение за неговия проект. За да можем да стартираме работа по един проект за настилки е необходимо клиентът да ни предостави следната информация, на база на която можем да изготвим индивидуално и интересно решение:

 • Дигитален чертеж, ръчна скица с точни размери или геодезическо заснемане с реални размери на пространството. Важно е клиенът да знае, че разминавания дори в рамките на 20 cm могат да променят целия облик и идея на проекта, както и да е невъзможно да се коригират плановете, спрямо ситуацията на терен.
 • Снимки/ визуализации на сградата, стил на архитектурата, използвани материали във фасадата.
 • Съществуващо положение на обекта.
 • Функционалност на пространството и предвидено натоварване.
 • Избран метод за изграждане на основата и начини за отводняване.
 • Предпочитан стил и декоративни елементи.
 • Бюджет и начини на поддръжка.
 • По желание референтни снимки и идеи от интернет.

Изготвяне на CAD Проект

След като сте изпратили всичко необходимо, нашите ландшафтни архитекти ще започнат работа по проекта и това което те ще Ви предоставят в дигитален формат е Трасировъчен чертеж и План за настилки. Те се изпращат по имейл, форматирани за печат:

План настилки
 • 2D план на пространството с всички избрани продукти и системни решения, оцветени с фабричните текстури и цветове на продуктите, за да може да се получи максимално реалистична картина.
 • Подробна количествена сметка с всички необходими продукти.
Трасировъчен чертеж
 • Подробен трасировъчен чертеж с всички ключови размери, стартови точки за полагане, подробна информация за избраните растери, кантове, декоративни фигури и т.н.
 • Детайли за изграждане на основата, монтирането на настилките и системните решения, които да са в помощ на майсторите, когато започнат работа на терен.
 • Клиентът може ли да поиска корекции на CAD проекта?

Ланд. арх. Алексиева: Добре е още преди стартиране на проектирането да бъдат изяснени всички въпроси, за да можем в максимално кратък срок да предадем готовият проект на клиента, но като цяло при необходимост, корекции се правят и по време на самото проектиране, в работна фаза, преди финализиране на основния план. След приключването на заявката не е възможно допълнително коригиране и изготвяне на други варианти.

 • Как калкулирате цената за изготвянето на проекта и как се извършва плащането?

Ланд. арх. Алексиева: Цената се калкулира на база спецификите на предоставената от клиента чертеж, върху който ще работим, както и общата площ на разработваното пространство.  Няма допълнителни такси, клиентът заплаща единствено изготвянето на проекта, всички допълнителни консултации са безплатни. Заплащането на услугата се извършва само по банков път, след подадена от клиента заявка към някой от нашите ландшафтни архитекти или към съответния дистрибутор.

Откакто Вие сте на пазара в България, ние сме били с Вас! - 3

Искате да изготвим CAD проект за Вас?

Свържете се с нас!

  0Резултати

  Социални мрежи

  Точки на продажба