Roofer with ipad - layered version with bluescreen, Fast Forward Commercial Excellence

Ремонт на скатен покрив с Тondach

Всички ние във възможно най-неподходящия момент сме изпадали в ситуации, които изискват сериозни решения за належащи важни въпроси. Да вземем за пример зъбобол, който вече не търпи отлагане, пукнатина в стъклото на автомобила ни, която всеки момент заплашва да се разпространи по цялото стъкло, счупена или разместена от бурите и градушките керемида на покрива, която предвещава неприятни течове в най-скоро време.

Какво е общото между тези съвсем обикновени наглед ситуации? Не търпят отлагане, защото всеки ден забавяне ни гарантира още по-големи главоболия. Вземането на мерки навреме е задължително, защото колкото повече чакате, толкова по-голям става проблемът и толкова по-скъпо струва да се поправи.

Е, не можем да Ви бъдем много полезни при отстраняване на зъбобол или запълване на пукнатини на автостъкла, но когато се стигне до ремонт на Вашия покрив, имаме какво да Ви посъветваме.

Покривите са различни по форма и размер, но все някога се налага да ремонтирате Вашия, независимо какъв е той. И колкото по-скоро, толкова по-добре: защото освен избора на материал, времето е един от най-важните фактори за определяне на разходите. Ето една своеобразна навигационна карта за решаването на проблема в няколко кратки стъпки.

Как да решим проблема с успешното ремонтиране на покрива ни

Идентифицирайте проблема

Вече съществуващият покрив може да бъде ремонтиран много лесно, ако се знае къде точно е проблемът:

  • Дали е наранена или разместена единична керемида или трябва да се сменят всички
  • Дали паропропускливото фолио е запазило целостта си под керемидите
  • Дали летвената скара е поставена правилно
  • Дали е осигурена правилната вентилация на пространството между керемидите и дъсчената обшивка
  • Дали всички задължителни компоненти от една покривна система са използвани и инсталирани по правилата, за да работи покривът като система.

Все въпроси, които е трябвало да си отговорим още когато е изграждан покрива. Но не се притеснявайте, всяко нещо е поправимо.

Подмяна на отделни керемиди

Ако е необходимо да се заменят само отделни керемиди без да се налага ремонт на целия покрив, е важно да се знае какви са керемидите на покрива в момента. Има значение от какъв материал са, защото керамичните керемиди определено са по-леки от бетоновите, а това е от съществено значение за летвената скара и изобщо за подпокривната конструкция. Пренатоварването ѝ може да доведе до далеч по-сериозни проблеми.

Добре е да знаем също и наименованието на модела и цвета на керемидата, с която в момента е изграден покривът. Ако не сте наясно с точното име на модела и цвета, е добре да вземете една керемида за мостра, за да можете на място в склада за строителни материали да изберете максимално близка алтернатива. Не бихте искали да има „кръпка“ на вашия покрив, нали? Важно е да знаете, че дори и близки по модел много производители оформят керемидите си така, че частта, която остава скрита при препокриването на керемидите (т.нар. скопчаване), да пасва идеално на другите.

В най-добрия случай, ако знаем марката и модела керемида, можем просто да се обърнем за съдействие към доставчика си. Повечето производители поддържат продуктовите си линии с години и така могат да осигурят безпроблемно подмяна на отделни керемиди, като единственият проблем би могъл да бъде леко разнотоние (разминаване на цвета). Така без да е необходимо разпокриване и подмяна на целия покрив с лекота ще можете да подмените само компрометирания участък от покрива.

За разлика от други покривни материали, при които наранената част от покривния слой трябва да се отстрани и подреди чрез големи по размер елементи, при керамичните керемиди могат да се подменят и само единични бройки. Това става лесно и може да се извърши от един човек. За целта, е необходимо да се подготви парче дъска с широчина от около 8-10 мм. Подмяната се извършва, като дъската повдига горните, намиращи се над наранената, керемиди, подпъхва се по широката страна под нея, така че да задържи повдигнати трите керемиди над керемидата за подмяна. С едната ръка се повдига тази вляво на наранената керемиди, за да се отключи шлицовия канал, който ги държи заедно и се извади желаната керемида. Тя се отстранява и се полага новата. Повдигнатата в ляво керемида се поставя върху нея и се освобождава повдигащата дъска, държаща трите  керемиди от горния ред. 

  • Стъпка 1 – Повдигане на горния ред керемиди чрез дъска (8-10 см)
  • Стъпка 2 – Отключване на шлицовия канал от съседната керемида, отляво на подлежащата на смяна
  • Стъпка 3 – откачане на желаната керемида от дървената скара
  • Стъпка 4 - Отстраняване на керемидата
  • Стъпка 5 - Поставяне на новата керемида и следване на изброените стъпки 1-4, но в обратен ред

Подмяна на всички керемиди

Подмяна на всички керемиди
Подмяна на всички керемиди

Често случаят обаче е ситуация, в която се налага да се подменят всички керемиди на покрива, независимо от причината. Тогава от изключително важно значение е да се огледа скарата от носещи и контра летви и да се прецени, доколко запазена е тя и колко дълъг живот би имала след подмяната на керемидите. Ако е запазена цялостта ѝ и дървеният материал не е наранен, „изметнат“ или направо прогнил, задачата изглежда лесна: просто нареждаме новите керемиди и аксесоари по нея.

Но и тук трябва да знаем някои важни особености. Всеки производител има различни по големина и формат керемиди. И макар отдалече да изглеждат подобни на вид, има значение колко голяма е керемидата, защото това определя точното разстояние между носещите летви на летвената скара. Ако разстоянието е по-голямо или по-малко от това, което изисква конкретния модел керемида, ще се наложи да се „прекроява“ наново летвената скара, а това би означавало повече време и пари, както и голямо количество брак дървен материал. На пазара обаче все по-популярни са т.н. керемиди „с приплъзване“. При тях най-голямото преимущество е точно способността им да се „приплъзват“ една спрямо друга и по този начин те да се напасват по носещите летви. С какво ни помага това? Тази им способност позволява подреждането им по носещите летви да се коригира с по няколко сантиметра нагоре или надолу, което спестява нуждата от пренареждане на скарата. Това пък придава на готовия покрив равномерна и елегантна визия.

Подмяна на целия покрив

Строители
Строители

Все по-често ставаме свидетели на къщи, чиито покриви са буквално „хлътнали“ на места или дори „пробити“. Това може да е резултат от няколко фактора. В най-общия случай обаче има едно общо между различните ситуации – дървената конструкция на покрива е компрометирана, т.е. трябва да подмените първо нея, преди да редите каквито и да било керемиди. Това пък е удобен момент да помислите дали да не присвоите подпокривното пространство и да го превърнете в обитаема част от дома Ви. Затова ако имате тази възможност, с чиста съвест Ви съветваме да действате.

Излишно е да споменаваме, че за целта е добре да се консултирате със специалист, но пък е добре да сте решили какво да поискате като решение, когато се обърнете към него. И ако сте решили да създадете своето лично пространство в подпокривната част, можете да изградите новата конструкция на покрива си. А вече веднъж избрали този сценарий, можете да бъдете предвидливи и разумни и да изберете доставчик на цялостни покривни решения. Това, което ще спечелите в крайна сметка е спестяване от ремонтите след няколко години отново. Има много материали и възможности за обновяване на покрива, но си заслужава да помислите за керамични керемиди.

Ние даваме 33 години гаранция на керемидите, ако използвате цялата покривна система. Какво включва една такава система?

Системни решения за новия Ви покрив - направете информиран избор

Вентилация на подпокривното пространство

Кои са съставните части на покривната система?

Освен керемидите, имаме нужда от подпокривно фолио – то ни гарантира, че дори и да проникне случайно вода под керемидите, то ще спре водата да продължи марша си към дървената конструкция или още по-лошо - да прокапе над главите ни. Тук трябва да сме особено взискателни и да търсим най-доброто. Ако се поскъпим при него много скоро ще трябва да сменим самото фолио или дори да подменим цялата летвена скара и изобщо цялата покривна конструкция, защото то е защитникът й.

Единственото, което стои на пътя на влагата е това фолио, а то не може да е какво да е. Това, което препоръчваме е т.н. трислойнo паропропускливо фолио с активен слой: монолитна мембрана, осигуряваща дифузионно отвеждане на парата. Освен това то трябва да има висока устойчивост на температура, защото през лятото температурата под керемидите често надвишава 80оС, а при по-тъмните модели дори 100оС и ако фолиото е некачествено, то просто се „разпрашава“ и изчезва, което както казахме излага цялата дървена конструкция, топлоизолация и нас без защита срещу случайно проникнала вода под керемидите.

За да се вентилира пък пространството под керемидите и изобщо да не се стига до образуването на кондензна влага, имаме нужда от правилно отвеждане на водните пари. Това става чрез вентилиране на въздуха между керемидите и фолиото - благодарение на вентилиращите керемиди, които имат специфична форма, и се поставят обикновено на втория и предпоследен ред.

Завършващите елементи за билото като капаците пък осигуряват пътя на потока на въздуха, така че той да бъде отведен от стрехата и входовете на вентилационните керемиди до билото и да напусне пространството между керемидите и летвената скара. Това постоянно движение на въздуха не само отвежда натрупаната кондензна влага по долната част на керемидите, но и осигурява по-добра топлоизолация на покрива особено през лятото. При толкова много отвори обаче – при стрехата, под капаците при билото и маията - е важно да сме сигурни, че оттам няма да влязат птици или насекоми, които също да намерят убежище под новия ни покрив. Затова не трябва да пропускаме да си набавим вентилационна лента за под капаците, комбинирани вентилационни елементи при улука или решетка за птици и уплътнение за улама.

Комбинираният елемент за вентилация при улука е комбинация от подобен на гребен елемент и решетка с малки дупчици, които са достатъчно големи, за да влиза необходимото количество въздух, но пък и достатъчно малки, за да не допуска насекомите и птиците. Те се поставят при стрехата под първия ред керемиди и осигуряват входа на въздушния поток за гарантиране на вентилацията на пространството между керемидите и фолиото.

Сигурност и защита

И ако дотук си гарантираме правилната конвекция на въздуха под керемидите, недопускането на водните пари до конструкцията и „неканени обитатели“, остава само да се уверим, че керемидите ще са надеждно закрепени и няма да се поддадат на набезите на вятъра. Затова се грижат различните фиксиращи скоби. Те основно могат да бъдат разделени на скоби за капаци и скоби за рязани керемиди (в участъка на уламата).

През зимата обаче става жизнено важен и още един елемент от покривната система – снегозадържащите системи. Те са задължителни в райони с обилни снеговалежи - както е в по-голямата част от България. Те помагат да се задържат натрупаните маси от сняг и след като времето омекне и снегът започне постепенно да се топи не позволяват неговото свличане изведнъж. Липсата на подобни системи може да застраши човешки живот, да не говорим, че може да увреди стрехата и улуците при свличане на по-големи участъци сняг.

Снегозадържащите системи биват керамични (всеки модел керемида има своята снегозадържаща керемида) или некерамични (метални снегозадържащи скоби, които се закрепват върху керемидите). Изборът между двете е въпрос на визия и лично предпочитание, но е важно да се спомене, че те се изпълняват по схема в зависимост от района на натоварване от сняг.

Преди да си отдъхнем, че това би било всичко, има и някои т.н. незадължителни елементи към системата, но такива, които могат само да превърнат перфектно премисления покрив в истински шедьовър. Такива елементи са например изходът за покрив, през който можете да се качите на покрива и да проверите състоянието му, да донаместите сателитната си чиния или да нагледате соларните си панели, ако имате такива.

Докато сте на покрива, разбира се, е добре да сте максимално осигурени против подхлъзване или падане или да сте сигурни, че няма да счупите керемидите като ходите върху тях. Това може да се реши много лесно със стъпалата за обслужване на покрива. Те се състоят от две части – едната е фиксирана и се закрепва за скарата под покрива, а другата е подвижна, така че да се регулира спрямо наклона на Вашия покрив. Използвайки стъпалата за покрив, можете регулярно да излизате на покрива си и без да се притеснявате да сервизирате все по-модерните соларни или фотоволтаични системи, както и да почиствате комина си.

Финални щрихи с елементи за украса

И да не забравяме естетическата страна на нещата. След старателно планиране на съвършения покрив можете да ознаменувате успешния завършек на Вашето дело с малка награда за душата - атрактивен елемент за украса. Ще се учудите какво разнообразие от фигури има, които ще направят покрива Ви единствен и неповторим – различни модели на котка, петел, лисица, кон или дори лъв – все фино изваяни до съвършенство и с желания от вас цвят.

33 години търговска гаранция

Гаранция Tondach
Гаранция Tondach

Още по-голямата награда обаче в крайна сметка ще си остане гаранцията за спокойствието, което тези усилия ще Ви осигурят – безпроблемната експлоатация на новия Ви покрив за десетилетия наред и буквално вече да забравите за ремонт на покрива.

Как мислите - заслужава ли си?

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Имате въпроси за нас и продуктите ни?

Свържете се с нас и ще Ви помогнем!

Имате ли нужда от още помощ?

Искате персонална оферта?

Свържете се с нашите търговски представители!

Търсене на дистрибутор

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Абониране за бюлетин

Не пропускайте последните новини от нас

Социални мрежи

Точки на продажба