Icons of questionmarks (headers) for our FAQs articles.

Често задавани въпроси, свързани с поддръжка на настилките

Използвайте само продукти, подходящи за бетонови изделия, например на базата на NaCl. Използване на продукти, съдържащи сулфати, може да повреди изделията.

Да, цветовете леко се променят вследствие на атмосферните условия и експлоатация, но не изчезват.

Поради влиянията на атмосферата и околната среда в единични случаи по повърхността на продуктите могат да се появят леки оцветявания в жълто и кафяво. Тъй като ние не можем да влияем върху тези условия, то и оцветяванията не дават право за рекламации.

Изделията със структурна повърхност или повърхност видим бетон може да се защити допълнително със специализирани препарати за импрегниране на ботонови изделия, при спазване на условията на производителя. Препоръчваме Ви да разгледате серията импрегнатори с марка Finalit.

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Искате персонална оферта? 

Свържете се с нашите

търговски представители!

Имате ли нужда от още помощ?

Точки на продажба

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Търсене на цени

Вижте цените на настилки Semmelrock

Прочетете още за настилки Semmelrock

    0Резултати

    Социални мрежи

    Точки на продажба