Modulesca

Изграждане на градински стъпала с MODULESCA

Вижте как да усвоите пространствата с денивелация в градината, благодарение на олекотената система Modulesca

Често процесът по изграждане на стъпала е свързан с подготвителни дейности, изискващи допълнително време, като изливане на бетонова основа или направа на кофраж. За да съкрати процеса и времето за изграждане на стъпала, Semmelrock предлага олекотено решение, с което стълбите не изискват замонолитване, а при необходимост позволяват демонтаж. Системата “MODULESCA’’, както подсказва името, е модулна система за изграждане на градински стъпала. Тя позволява преодоляване на наклони и изграждане на прави или вити стълби, които се вписват в изискванията на стандартите за безопасно движение.

Градинските стълби позволяват голяма свобода на проектиране, тъй като размерите на стъпалата не са строго фиксирани. Важно е да осигуряват безопасно и комфортно придвижване. Те могат да бъдат много по-широки от интериорните стълби или с необичайна форма. Обикновено стъпалата на терен с малък наклон позволяват по-декоративен подход, а в някои проекти много добре се вписват широки полегати стълби.

Стъпалата в градината осигуряват лесен достъп за преодоляване на различни денивелации, като това е не само функционално, но и естетическо решение, което допринася за динамиката и разнообразието в градината. Обикновено стъпалата са продължение на пътека или площадка, която трябва да премине от едно ниво на друго, като един от основните принципи в ландшафтното оформление е те да се открояват визуално, така че човешкото око да може да ги възприеме преди да е настъпил момента на изкачване. В по-чести случаи те са акцент, в няколко тона по-тъмен от останалата настилка цвят. Стъпалата могат също така да се откроят и с насадени от двете страни цветни лехи или декоративни треви.

Едно от най-големите предимства на системата Modulesca е, че можете да осъществите това предизвикателство, без да се нуждаете от майстори, бригади или милостиви приятели, тъй като няма да ви се налага да изграждате кофражи и да бъркате бетон. 

Системата е пригодена за сух монтаж, без мокри процеси които да нарушават визията, да утежняват работата и да удължават процеса.

Всичко, което можете да направите, е да запретнете ръкави и да почувствате удоволствието от това сами да създадете този важен елемент в градинското пространство, като за целта можете да разгледате и видеото:

Поставянето става бързо, лесно и изключително прецизно. Един ден е достатъчен за изграждане на стълбище от около 10 стъпала.

Модулната система “Modulesca” се базира на концепция, която да опрости този иначе трудоемък и бавен процес, като носи реална полза за потребителите още от момента на изграждане. 

В последните години прогресира идеята за сухото строителство, което нараства с бързи темпове поради факта, че осигурява:

Следните важни предимства

Със системата Modulesca

 • Щадящ здравето монтаж
 • Бързина на монтиране
 • Прецизност
 • Ниско тегло на конструкциите
 • Бъдещи промени в дизайна и разположението
 • Бърз и лесен демонтаж при промяна на конфигурацията
 • Лесна поддръжка

Системата Modulesca

е подходяща за вас:

 • Ако щадите здравето си
 • Ако цените времето си
 • Ако искате да облекчите работата си
 • Ако сте перфекционист за когото всеки детайл е от значение
 • Ако сте притиснати от срокове на изпълнение и се нуждаете от навременно решение.
 • Ако сте с предприемчив дух и допускате бъдещо премоделиране на терена
 • Ако търсите добавената стойност на продукта, а не първоначално ниска цена 

Как работи системата ‘’MODULESCA’’?

Modulesca система за изграждане на градински стъпала
Modulesca система за изграждане на градински стъпала

Благодарение на заключващата система и свързващите елементи, “MODULESCA” функционира на принципа на съединяване на отделни модули – Основен и Разширяващ. Основният модул е с размери 93,4 x 42,40 x 17 cm, а Разширяващият е с размери 20 x 42,40 x 17 cm.

Ако проектът изисква стъпала с широчина по-голяма от широчината на Основния модул /93,4 cm/ пред Вас съществуват две възможности.

В първия вариант, свързвате няколко броя Основен модул един с друг до достигане на желаната от вас ширина на стъпалата.

Във втория вариант Основния модул добавяте Разширяващия модул и по този начин към 93,4 cm добавяте още 20 cm. Свързването между модулите се осъществява с помощта на Допълнителни свързващи елементи.

За да Ви улесним максимално в процеса на фиксиране на модулите, в предната част на всеки модул “MODULЕSCA” са включени и допълнителни самонарезни винтове, които фиксират всеки следващ модул за предходния.

Преди да започнете монтажа на стълбите, обяче, трябва да решите няколко проблема, свързани с броя и дизайна на стъпалата. 

Калкулиране на необходимия брой стъпала

Modulesca система за изграждане на градински стъпала
Modulesca система за изграждане на градински стъпала

За да са сигурни и удобни стълбите, трябва правилно да изчислите необходимият брой стъпала. Той е свързан с височината на стъпалото и дълбочината на стъпката. В общия случай, трябва да вземете предвид размерите на основния модул “MODULESCA” и параметрите на терена. На фигурата са обозначени размерите, които ще послужат като изходна информация, за да калкулирате  броя стъпала:

(A) – Ширината на стъпалото в cm.

(B) – Разстоянието между точките в най-ниското и най-високото ниво в cm. Разделете (B) на височината на модула /17 cm/ и ще определите броя на стъпалата.

 (C) – Дължината между най-горното стъпало и второто стъпало ще Ви послужи, за да определите дълбочината на стъпалата след първото стъпало. За целта разделете (C) на броя на стъпалата.

В нашия примерен проект за ширина на стъплато (A) ще използваме ширината на модула = 93,4 cm. При фиксирана височина на стъпалото = 17 cm, изчисленията изглеждат по следния начин:

С помощта на канап и колчета маркираме най-високата и най-ниската точка на терена и измерваме височината (B) = 70 cm. На тази база изчисляваме броя на стъпалата, като разделяме 70 cm на 17 cm и получаваме общия брой на стъпалата 4.11 или 5 стъпала.

За да определим дълбочината на стъпалата, измерваме Дължината (C), отново с помощта на канап. Резултатът – 130 cm разделяме на броя на стъпалата след първото (4 броя) = 32.5 cm. Стъпало 1 е така позиционирано, че заедно с 4-те следващи стъпала всяко по 17 cm (= 68 cm) достига размер (B) = 70 cm. Височината може да варира при стъпало 1, за да достигне размера (В). Така първото стъпало е вкопано с дълбочина 15 cm.

Преди да стартирате с монтажа на стъпалата е необходимо да подготвите подходящите инструменти.

Лопата, кирка, нивелир, винтоверт, канап, чук.

Монтаж

СТЪПКА 1

Оразмеряваме терена с канап и колчета, с кирка оформяме границата на терена по дължината /130 cm/ и ширината /93,4 cm/. Ако декорирате пространството около стъпалата,  оставете допълнително отстояние до затревената част.  Изкопаваме основа с размер 94 x 43 x 15 cm. Нивелираме наклона и поставяме геотекстил, за да укрепи пръстта.

СТЪПКА 2

Позиционираме първото стъпало в основата, като задължително оформяме 1 % наклон. За целта използваме помощта на нивелир. Запълваме стъпалото и пространството зад него с филц и изчистваме праха върху плъзгащата система с четка. Нивелираме стъпалото и поставяме следващото стъпало., като изплозвате заключващата система.

СТЪПКА 3

Продължаваме с монтажа на следващото стъпало.  За тази цел поставяме щифтовете, които са позиционирани (под модула) на второто / горното стъпало вътре в назъбени оранжеви гайки на първия модул. Фиксирането на второто стъпало се осъществява с помощта на винтовете в специално предвидените за тази цел отвори в оранжевия щифт.

СТЪПКА 4

Следвайки описаната в предходните стъпки последователност, монтираме останалите три модула. Задължително нивелираме всяко следващо стъпало, след което го фиксираме с помощта на  самонарезните винтове. След като приключим с монтажа на модулите, запълваме петте стъпала с филц,. По този начин осигуряваме дренаж и стабилност на конструкцията.

ЗАВЪРШВАНЕ НА ГРАДИНСКИТЕ СТЪПАЛА

Системата е изключително практична, защото може да използвате желаната от Вас настилка /бетонови плочи Bradstone, порцеланови плочи AirPave, декинг или друго/. Ако материалът, който сте избрали изисква лепене, трябва да осигурите подходящи дренажен разтвор и дренажно лепило за основата на стъпалото и монтажно лепило за челото и страничните му части. Винаги започвайте монтажа от най-горното към най-долното стъпало, като първо слагате основа, а след това челото на стъпалото. Предвидете минимална фуга, която да запълните с подходящ фугиращ разтвор. Във вариант, че сте избрали плочи, които след рязане имат видим долен слой, може да се възползвате от алуминиевия завършващ профил на Semmelrock (с дължина 100 cm). С него ще придадете завършен вид на челото на стъпалото.

ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО СТЪПАЛАТА

Финалният щрих – изрежете излишния геотекстил. Покрийте филца по цялата дължина на стъпалата с пръст и цветя. Възможно е да използвате и декоративни камъни Pebbles с подходяща зърнометрия.

Modulesca система за градински стъпала

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Искате персонална оферта? 

Свържете се с нашите

търговски представители!

Имате ли нужда от още помощ?

Точки на продажба

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Търсене на цени

Вижте цените на настилки Semmelrock

Прочетете още за настилки Semmelrock

  0Резултати

  Социални мрежи

  Точки на продажба