Modulesca

Изграждане на градински стъпала с MODULESCA

Вижте как да усвоите пространствата с денивелация във вашата градина с изграждането на стъпала със системата Modulesca

Градинските стълби позволяват голяма свобода на проектиране, тъй като размерите на стъпалата не са строго задължителни, важно е да осигуряват безопасно и комфортно предвижване. Те могат да са много по-широки от интериорните стълби или с необичайна форма. Обикновено, стъпалата на терен с малък наклон позволяват по-декоративен подход, а в някои проекти много добре се вписват широки полегати стълби. Възможностите за декорация двата края на широките стъпала са въпрос на предпочитание. Интересни решения се получават, ако поставите саксии с цветя или градински склуптури. Стъпалата могат също така да се откроят и с насадени от двете страни цветни лехи или декоративна трева. Често процесът по изгражадане на стъпала е свързан с подготвителни дейности, изискващи допълнително време, като изливане на бетонова основа или направа на кофраж. За да съкрати процеса и времето за изграждане на стъпала, Semmelrock предлага олекотено решение, с което стълбите не изискват замонолитване, а при необходимост позволяват демонтаж. Системата “MODULESCA’’, както подсказва името, е модулна система за изграждане на градински стъпала. Тя позволява преодоляване на наклони и изграждане на прави или вити стълби, които се вписват в изискванията на стандартите за безопасно движение.

Как работи системата ‘’MODULESCA’’?

Modulesca елементи
Modulesca елементи

Благодарение на заключващата система и свързващите елементи, “MODULESCA” функционира на принципа на съединяване на отделни модули – Основен и Разширяващ. Ако проектът изисква стъпала с широчина по-голяма от широчината на основния модул /93,4 cm/ пред Вас съществуват две възможности. В първия вариант, свързвате Основните модули един с друг, а във втория добавяте 20 cm с Разширяващия модул. За да Ви улесним максимално в процеса на фиксиране на модулите, в предната част на всеки модул “MODULЕSCA” са включени и допълнителни самонарезни винтове, които фиксират всеки следващ модул за предходния. Преди да започнете монтажа на стълбите, трябва да решите няколко проблема, свързани с броя и дизайна на стъпалата. 

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

Лопата, кирка, нивелир, винтоверт, канап, чук.

Калкулиране на необходимия брой стъпала

Modulesca чертеж
Modulesca чертеж

За да са сигурни и удобни стълбите, трябва правилно да изчислите необходимият брой стъпала. Той е свързан с височината на стъпалото и дълбочината на стъпката. В общия случай, трябва да вземете предвид размерите на основния модул “MODULESCA” и параметрите на терена. На фигурата са обозначени размерите, които ще послужат като изходна информация, за да калкулирате  броя стъпала:

(A) – Ширината на стъпалото в cm.

(B) – Разстоянието между точките в най-ниското и най-високото ниво в cm. Разделете (B) на височината на модула /17 cm/ и ще определите броя на стъпалата.

 (C) – Дължината между най-горното стъпало и второто стъпало ще Ви послужи, за да определите дълбочината на стъпалата след първото стъпало. За целта разделете (C) на броя на стъпалата.

В нашия примерен проект за ширина на стъплато (A) ще използваме ширината на модула = 93,4 cm. При фиксирана височина на стъпалото = 17 cm, изчисленията изглеждат по следния начин:

С помощта на канап и колчета маркираме най-високата и най-ниската точка на терена и измерваме височината (B) = 70 cm. На тази база изчисляваме броя на стъпалата, като разделяме 70 cm на 17 cm и получаваме общия брой на стъпалата 4.11 или 5 стъпала.

За да определим дълбочината на стъпалата, измерваме Дължината (C), отново с помощта на канап. Резултатът – 130 cm разделяме на броя на стъпалата след първото (4 броя) = 32.5 cm. Стъпало 1 е така позиционирано, че заедно с 4-те следващи стъпала всяко по 17 cm (= 68 cm) достига размер (B) = 70 cm. Височината може да варира при стъпало 1, за да достигне размера (В). Така първото стъпало е вкопано с дълбочина 15 cm.

Подготовка на терена

Оразмеряваме терена с канап и колчета, с кирка оформяме границата на терена по дължината /130 cm/ и ширината /93,4 cm/. Ако декорирате пространството около стъпалата,  оставете допълнително отстояние до затревената част.  Изкопаваме основа с размер 94 x 43 x 15 cm. Нивелираме наклона и поставяме геотекстил, за да укрепи пръстта.

Монтаж на стъпалата първа стъпка

Позиционираме първото стъпало с 1 % наклон, с помощта на нивелир. Запълваме стъпалото и пространството зад него с филц и изчистваме праха върху плъзгащата система с четка. Нивелираме и поставяме следващото стъпало.

Монтаж на стъпалата втора стъпка

Поставяме щифтовете (под модула) на второто стъпало в назъбени оранжеви гайки на първия модул. Фиксираме го с помощта на винтовете в специално предвидените за тази цел отвори в оранжевия щифт.

Монтаж на стъпалата трета стъпка

Следвайки тази последователност, монтираме останалите три модула, като нивелираме всяко стъпало преди да го фиксираме със самонарезните винтовe. Запълваме петте стъпала с филц, за да осигурим дренаж и стабилност на конструкцията.

ЗАВЪРШВАНЕ НА ГРАДИНСКИТЕ СТЪПАЛА

Системата е изключително практична, защото може да използвате желаната от Вас настилка /бетонови плочи Bradstone, порцеланови плочи AirPave, декинг или друго/. Ако материалът, който сте избрали изисква лепене, трябва да осигурите подходящи дренажен разтвор и дренажно лепило за основата на стъпалото и монтажно лепило за челото и страничните му части. Винаги започвайте монтажа от най-горното към най-долното стъпало, като първо слагате основа, а след това челото на стъпалото. Предвидете минимална фуга, която да запълните с подходящ фугиращ разтвор. Във вариант, че сте избрали плочи, които след рязане имат видим долен слой, може да се възползвате от алуминиевия завършващ профил на Semmelrock (с дължина 100 cm). С него ще придадете завършен вид на челото на стъпалото.

ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО СТЪПАЛАТА

Финалният щрих – изрежете излишния геотекстил. Покрийте филца по цялата дължина на стъпалата с пръст и цветя. Възможно е да използвате и декоративни камъни Pebbles с подходяща зърнометрия.

Modulesca система за градински стъпала

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Искате персонална оферта? 

Свържете се с нашите

търговски представители!

Имате ли нужда от още помощ?

Търсене на дистрибутор

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Търсене на цени

Вижте цените на настилки Semmelrock

Прочетете още за настилки Semmelrock

    0Резултати

    Търсене на дистрибутори