Modulesca

Изграждане на градински стъпала с MODULESCA

Вижте как да усвоите пространствата с денивелация в градината, благодарение на олекотената система Modulesca

Градинските стълби позволяват голяма свобода на проектиране, тъй като размерите на стъпалата не са строго задължителни, важно е да осигуряват безопасно и комфортно предвижване. Те могат да са много по-широки от интериорните стълби или с необичайна форма. Обикновено, стъпалата на терен с малък наклон позволяват по-декоративен подход, а в някои проекти много добре се вписват широки полегати стълби. Възможностите за декорация в двата края на широките стъпала са въпрос на предпочитание. Интересни решения се получават, ако поставите саксии с цветя или градински склуптури. Стъпалата могат също така да се откроят и с насадени от двете страни цветни лехи или декоративна трева. Често процесът по изгражадане на стъпала е свързан с подготвителни дейности, изискващи допълнително време, като изливане на бетонова основа или направа на кофраж. За да съкрати процеса и времето за изграждане на стъпала, Semmelrock предлага олекотено решение, с което стълбите не изискват замонолитване, а при необходимост позволяват демонтаж. Системата “MODULESCA’’, както подсказва името, е модулна система за изграждане на градински стъпала. Тя позволява преодоляване на наклони и изграждане на прави или вити стълби, които се вписват в изискванията на стандартите за безопасно движение.

Как работи системата ‘’MODULESCA’’?

Modulesca система за изграждане на градински стъпала
Modulesca система за изграждане на градински стъпала

Благодарение на заключващата система и свързващите елементи, “MODULESCA” функционира на принципа на съединяване на отделни модули – Основен и Разширяващ. Основният модул е с размери 93,4 x 42,40 x 17 cm, а Разширяващият е с размери 20 x 42,40 x 17 cm.

Ако проектът изисква стъпала с широчина по-голяма от широчината на Основния модул /93,4 cm/ пред Вас съществуват две възможности.

В първия вариант, свързвате няколко броя Основен модул един с друг до достигане на желаната от вас ширина на стъпалата.

Във втория вариант Основния модул добавяте Разширяващия модул и по този начин към 93,4 cm добавяте още 20 cm. Свързването между модулите се осъществява с помощта на Допълнителни свързващи елементи.

За да Ви улесним максимално в процеса на фиксиране на модулите, в предната част на всеки модул “MODULЕSCA” са включени и допълнителни самонарезни винтове, които фиксират всеки следващ модул за предходния.

Преди да започнете монтажа на стълбите, обяче, трябва да решите няколко проблема, свързани с броя и дизайна на стъпалата. 

Калкулиране на необходимия брой стъпала

Modulesca система за изграждане на градински стъпала
Modulesca система за изграждане на градински стъпала

За да са сигурни и удобни стълбите, трябва правилно да изчислите необходимият брой стъпала. Той е свързан с височината на стъпалото и дълбочината на стъпката. В общия случай, трябва да вземете предвид размерите на основния модул “MODULESCA” и параметрите на терена. На фигурата са обозначени размерите, които ще послужат като изходна информация, за да калкулирате  броя стъпала:

(A) – Ширината на стъпалото в cm.

(B) – Разстоянието между точките в най-ниското и най-високото ниво в cm. Разделете (B) на височината на модула /17 cm/ и ще определите броя на стъпалата.

 (C) – Дължината между най-горното стъпало и второто стъпало ще Ви послужи, за да определите дълбочината на стъпалата след първото стъпало. За целта разделете (C) на броя на стъпалата.

В нашия примерен проект за ширина на стъплато (A) ще използваме ширината на модула = 93,4 cm. При фиксирана височина на стъпалото = 17 cm, изчисленията изглеждат по следния начин:

С помощта на канап и колчета маркираме най-високата и най-ниската точка на терена и измерваме височината (B) = 70 cm. На тази база изчисляваме броя на стъпалата, като разделяме 70 cm на 17 cm и получаваме общия брой на стъпалата 4.11 или 5 стъпала.

За да определим дълбочината на стъпалата, измерваме Дължината (C), отново с помощта на канап. Резултатът – 130 cm разделяме на броя на стъпалата след първото (4 броя) = 32.5 cm. Стъпало 1 е така позиционирано, че заедно с 4-те следващи стъпала всяко по 17 cm (= 68 cm) достига размер (B) = 70 cm. Височината може да варира при стъпало 1, за да достигне размера (В). Така първото стъпало е вкопано с дълбочина 15 cm.

Преди да стартирате с монтажа на стъпалата е необходимо да подготвите подходящите инструменти.

Лопата, кирка, нивелир, винтоверт, канап, чук.

Монтаж

СТЪПКА 1

Оразмеряваме терена с канап и колчета, с кирка оформяме границата на терена по дължината /130 cm/ и ширината /93,4 cm/. Ако декорирате пространството около стъпалата,  оставете допълнително отстояние до затревената част.  Изкопаваме основа с размер 94 x 43 x 15 cm. Нивелираме наклона и поставяме геотекстил, за да укрепи пръстта.

СТЪПКА 2

Позиционираме първото стъпало в основата, като задължително оформяме 1 % наклон. За целта използваме помощта на нивелир. Запълваме стъпалото и пространството зад него с филц и изчистваме праха върху плъзгащата система с четка. Нивелираме стъпалото и поставяме следващото стъпало., като изплозвате заключващата система.

СТЪПКА 3

Продължаваме с монтажа на следващото стъпало.  За тази цел поставяме щифтовете, които са позиционирани (под модула) на второто / горното стъпало вътре в назъбени оранжеви гайки на първия модул. Фиксирането на второто стъпало се осъществява с помощта на винтовете в специално предвидените за тази цел отвори в оранжевия щифт.

СТЪПКА 4

Следвайки описаната в предходните стъпки последователност, монтираме останалите три модула. Задължително нивелираме всяко следващо стъпало, след което го фиксираме с помощта на  самонарезните винтове. След като приключим с монтажа на модулите, запълваме петте стъпала с филц,. По този начин осигуряваме дренаж и стабилност на конструкцията.

ЗАВЪРШВАНЕ НА ГРАДИНСКИТЕ СТЪПАЛА

Системата е изключително практична, защото може да използвате желаната от Вас настилка /бетонови плочи Bradstone, порцеланови плочи AirPave, декинг или друго/. Ако материалът, който сте избрали изисква лепене, трябва да осигурите подходящи дренажен разтвор и дренажно лепило за основата на стъпалото и монтажно лепило за челото и страничните му части. Винаги започвайте монтажа от най-горното към най-долното стъпало, като първо слагате основа, а след това челото на стъпалото. Предвидете минимална фуга, която да запълните с подходящ фугиращ разтвор. Във вариант, че сте избрали плочи, които след рязане имат видим долен слой, може да се възползвате от алуминиевия завършващ профил на Semmelrock (с дължина 100 cm). С него ще придадете завършен вид на челото на стъпалото.

ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО СТЪПАЛАТА

Финалният щрих – изрежете излишния геотекстил. Покрийте филца по цялата дължина на стъпалата с пръст и цветя. Възможно е да използвате и декоративни камъни Pebbles с подходяща зърнометрия.

Modulesca система за градински стъпала

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Искате персонална оферта? 

Свържете се с нашите

търговски представители!

Имате ли нужда от още помощ?

Търсене на дистрибутор

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Търсене на цени

Вижте цените на настилки Semmelrock

Прочетете още за настилки Semmelrock

    0Резултати

    Търсене на дистрибутори