Бетонови изделия - colormix

Професионално полагане на сух монтаж - стъпка по стъпка

Как да намерите подходящата настилка за вас и какво е необходимо за правилното й полагане

Детайл полагане на настилки - сух монтаж
Детайл полагане на настилки - сух монтаж

Указанията по-долу ще Ви отведат към перфектно настланата повърхност.

Общи указания:

По принцип важат Инструкция за оразмеряване на бетонни пътни настилки – публ., БСА 12/79 При полагането на настилки следва да се спазват съответните законови и технически указания и директиви. Норми за проектиране на улични настилки – публ., БСА 2/70 г.– правна уредба на договорите за поръчка/изработка.)

Как мога да намеря идеалната настилка за моето място:

За да бъде дълготрайна настилката по време на експлоатация е от съществено значение при избора и да се вземе предвид не само нейната визия, но и функционалност. Изборът на оптималната височина на паветата/плочите зависи от предвиденето натоварване на съответната площ. Изграждането на основата се извършва съгласно техническите разпоредби и действащото законодателство.

Какво е необходимо за полагане на настилката:

Материали:

 • Бордюри/Ограждащи елементи по избор
 • Дренажен бетон в основата на бордюра, около 0,05-0,06 m3/m
 • Трошен камък – фракция 0/63 мм за долна уплътнена носеща основа, около 1,8 t/m при 20-30% уплътняване
 • Трошен камък – фракция 0-32 mm за уплътнена горна носеща основа, около 1,8 t/m при 20-30% уплътняване
 • Едър пясък – фракция 4-8 mm
 • Пясък за фугите 2-4 mm - за тежко натоварване
 • Избрана настилка в съответствие с предвиденото натоварване

Инструменти:

 • Лопата, ръчна количка, виброплоча с или без гумена подложка, метла, канап, винкел
 • Алуминиев мастар за подравняване
 • Профилни тръби Ø 3.6 cm за майки
 • Плочи или павета
 • Машина за рязане на строителни материали (под водна струя) или ъглошлайф за рязане на настилки

Как да изчисля дълбочината на основата:

Изчисляване на профила на настилката:

Долна уплътнена основа                           20-30 cm
+ горна уплътнена основа                         20-30 cm
+ изравнителен слой                                   3-6 cm
+ височина на настилката                          5-14 cm
– 1 cm (слягане при вибриране)
=височина на готовата повърхност      48-79 cm

Във всеки случай трябва да се осигури доброто дрениране на настилката, както на повърхността, така и на основата. Освен това за отвеждане на повърхностните води следва да се предвиди наклон от 0,5%.

Основно правило за качествен резултат е: Основата трябва да бъде подготвена съобразно действащите стандарти и функционалността на съответната площ.

Стъпка 1 – Вибриране

Полагане на дренажен, горен и долен носещ слой

В обградената от бордюра повърхност се полага носещата основа върху предварително здраво уплътнената почва. Основата се състои от трошен камък – фракция 0/63 mm.

Важно: Предвидете наклон за отводняване (минимум 0,5% надлъжен и напречен наклон). Това означава 0.5 cm разлика във височината на 1 m.

Професионален съвет:  При изграждане на пясъчна или бетонна възглавница се прилагат указанията, съгласно Норми за проектиране на улични настилки – публ., БСА 2/70 г.–, както и тези за Инструкция за оразмеряване на бетонни пътни настилки – публ., БСА 12/79

Накрая носещата основа се подлага на уплътняване, чрез вибриране по дължина. Дебелината на слоя се определя от очакваното натоварване на настилката: мин. 10 cm за пешеходно натовравне, за леки автомобили мин. 20 cm и за трафик на тежкотоварни автомобили- мин. 30 cm. Върху уплътнената носеща основа се полага горния уплътнен слой, който се състои от трошен камък – фракция 0-32 mm.

Важно: Предвидете надлъжни и напречни наклони. Горната носеща основа също се подлага на вибриране. Готовата повърхност трябва да бъде равна с допуск ±1 cm на 4 m дължина.

2. Стъпка – Изграждане на пясъчна възглавница

Изравнителен слой

Върху уплътнената горна основа се полага мека възглавница от пясък – фракция 4-8 mm с дебелина на слоя 3-6 cm. Най-добрият начин да се направи това е да се използват за шаблон метални водачи (майки), с подходяща височина. След изравняването, излишната сипица се отстранява с помощта на алуминиев мастар до нивото на майките.

Важно: Готовият изравнителен слой не бива да се уплътнява, както и не бива да се стъпва върху него!

Професионален съвет: Изравнявайте само толкова площ, колкото можете да павирате за един ден.

3. Стъпка – Полагане / Рязане

Рязане

Започнете от един край с прав ъгъл (изпънете канапа!) – ако е възможно от най-ниската точка от повърхността. Настилката се подрежда според височината, ъгъла и убежната линия. По време на работа трябва да сте в предния край на настланото пространство! По настланата повърхност може веднага да се стъпва. Трябва да се внимава първият ред плочи да е под прав ъгъл спрямо оградената площ, за да се избегне ненужно рязане. Ширината на фугата трябва да е най-малко 5 mm (никога не полагайте плочите плътно една до друга)! Фугиращата линия можете да проверявате най-лесно чрез успоредно опънати въжета или с летва на всеки 2-3 метра. В случай, че нямате бордюр, може да използвате бетонна опора за ограничител, за да се избегнат евентуални пропадания по краищата.

Професионален съвет: За по-привлекателен и естествен вид и равномерно разпределение на цветовете, непременно размесете плочите с различни нюанси от няколко палета! Не използвайте плочи с видими дефекти (от транспортиране или др.)!

4. Стъпка – Фугиране

Запълване на фугите с подходящ материал

Когато настилката бъде положена върху цялата повърхност, можете да преминете към фугирането. Преметете фугите със сух пясък 0,3 - 1,5 mm. Премитането трябва да се извършва само в сухо състояние!

Важно: Фугите подлежат на поддръжка и трябва редовно да се поправят или запълват! В зависимост от широчината на фугата и големината на натоварването Semmelrock предлага подходящи системни решения. Повече информация може да получите от търговският екип на Semmelrock.

5. Стъпка – Уплътняване / поливане с вода

Фугиране с пясък

Изметете излишния пясък от фугите. След това уплътнете настилката с виброплоча с гумена подложка (за предотвратяване на деформации) – веднъж надлъжно и веднъж напречно!  Май-подходящи са плочи от 250 до 650 kg, в зависимост от дебелината на настилката. За достихане на планираното ниво, имайте предвид, че изравнителният слой след уплътняване става 3-5 cm. Вибрирането трябва да се извършва винаги на сухо. След уплътняването повърхонстта се напръсква още еднъж с вода и пясък, докато се запълнят напълно фугите.

ВАЖНО! При настилка от плочи НЕ се уплътнява с виброплоча, а само с гумен чук на местата на които е необходимо!

Професионален съвет: След вибрирането поръсете още малко фугиращ пясък върху настилката и по възможност го оставете да преседи така 2-3 седмици, след което още веднъж изметете повърхността!

Настилане на площи, подлежащи на озеленяване:

Полагането на елементите на тревна фуга се извършва както при плочите, но за разлика от тях те не бива да се виброуплътняват. Запълнете празните пространства със смес от хумус и пясък и ги засадете със съответни сортове трева или ги запълнете с хумусен слой покрит с цветен чакъл.

Изграждане на бордюр

За полагането на настилка върху слой от сипица е необходимо елементите да са ограничени, за да се предотврати разместването й по време на експлоатация. За съответното изграждане на бордюра, изкопът трябва да бъде около 30 cm по-широк от предвидената за настилане повърхност, Бордюрите се полагат върху бетонен фундамент от земновлажен беотн. Важно е да се предвидят фуги между съседни бордюрни елементи, в следствие свивания и резрешения при температуни амплитуди. За да се избегне ненужната работа по рязането, трябва да се положат отделни редове от настилката по ширина на настилания участък, за да се изчисли точното разстояние на бърдююра. Бордюрни и рамкиращи плочи се полагат върху фундамент с дебелина 20 cm със задна опора от неармиран бетон.

Основно праввило при вграждане: Минимум долната една трета от височината на бордюрното блокче трябва да се закрепи в дренажния бетон.

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Искате персонална оферта? 

Свържете се с нашите

търговски представители!

Имате ли нужда от още помощ?

Точки на продажба

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Търсене на цени

Вижте цените на настилки Semmelrock

Прочетете още за настилки Semmelrock

  0Резултати

  Социални мрежи

  Точки на продажба