Бетонови изделия - colormix

Професионално полагане на сух монтаж - стъпка по стъпка

Как да намерите подходящата настилка за вас и какво е необходимо за правилното й полагане

Детайл полагане на настилки - сух монтаж
Детайл полагане на настилки - сух монтаж

Указанията по-долу ще Ви отведат към перфектно настланата повърхност.

Общи указания:

По принцип важат Инструкция за оразмеряване на бетонни пътни настилки – публ., БСА 12/79 При полагането на настилки следва да се спазват съответните законови и технически указания и директиви. Норми за проектиране на улични настилки – публ., БСА 2/70 г.– правна уредба на договорите за поръчка/изработка.)

Как мога да намеря идеалната настилка за моето място:

За пътни настилки, натоварени с лек и лекотоварен транспорт (до 3,5 тона общо тегло) препоръчваме дебелината на плочите да е 6 cm, а за трасета, по които се движат тежкотоварни автомобили (над 3,5 тона), минимум 8 cm. Изборът на оптималната дебелина на паветата зависи от натоварването на пътя. Изграждането на основата се извършва съгласно техническите разпоредби (RVS).

Какво е необходимо за полагане на настилката:

Материали:

 • Бордюри по избор
 • Дренажен бетон в основата на бордюра, около 0,05-0,06 m3/m
 • Трошен камък – фракция 0/63 мм за уплътнена основа, около 1,8 t/m при 20-30% уплътняване
 • Трошен камък – фракция 0/18 mm за уплътнена горна основа, около 1,8 t/m при 20-30% уплътняване
 • Едър пясък – фракция 2/5 mm
 • Пясък за фугите 0/2 mm
 • Избраните в съответствие с предвиденото натоварване настилки

Инструменти:

 • Лопата, ръчна количка, виброплоча с или без гумена подложка, метла, канап, винкел
 • Алуминиев мастар за подравняване
 • Профилни тръби Ø 3.6 cm за майки
 • Плочи или павета
 • Преса за разцепване или ъглошлайф за рязане на настилки

Как да изчисля дълбочината на основата:

Изчисляване на профила на настилката:

Долна уплътнена основа                           20-30 cm
+ горна уплътнена основа                         20-30 cm
+ хастар, носеща основа                            4-6 cm
+ височина на настилката                          5-14 cm
– 1 cm (слягане при вибриране)
=височина на готовата повърхност      48-79 cm

Във всеки случай трябва да се осигури доброто дрениране на настилката, както на повърхността, така и на основата. Освен това за отвеждане на повърхностните води следва да се предвиди наклон от 2-2,5%.

По правило за полагането на основата се прилагат указанията на ÖNORM B 2213, B 2214.

Стъпка 1 – Вибриране

Полагане на дренажен, горен и долен носещ слой

В обградената от бордюра повърхност се полага носещата основа върху предварително здраво уплътнената почва. Основата се състои от
трошен камък – фракция 0/63 mm.

Важно: Предвидете наклон за отводняване (минимум 0,5% надлъжен наклон и най-малко 2,5% напречен наклон). Това означава 0.5 cm или 2- 3 cm разлика във височината на 1 m.

Професионален съвет:  При изграждане на пясъчна или бетонна възглавница се прилагат указанията, съгласно Норми за проектиране на улични настилки – публ., БСА 2/70 г.–, както и тези за Инструкция за оразмеряване на бетонни пътни настилки – публ., БСА 12/79 Накрая носещата основа се подлага на уплътняване чрез вибриране по дължина. Дебелината на слоя се определя от очакваното натоварване на настилката: минимум 20 cm за леки автомобили и 30 cm за трафик на тежкотоварни автомобили. Върху уплътнената носеща основа се полага горния уплътнен слой, който се състои от трошен камък – фракция 0/18mm.

Важно: Предвидете надлъжни и напречни наклони. Следователно и горната носеща основа се подлага на вибриране. Готовата повърхност трябва да бъде равна с допуск ±1 cm на 4 m дължина.

2. Стъпка – Изграждане на пясъчна възглавница

Изравнителен слой

Върху уплътнената горна основа се полага мека възглавница от пясък – фракция 2/5 mm с дебелина 4-6 сантиметра. Най-добрият начин да се направи това е да се използват за шаблон метални водачи (майки), високи 2-6 cm. Накрая излишният пясък се отстранява с помощта на алуминиев мастар до нивото на майките.

Важно: Готовата пясъчна възглавница не бива да се уплътнява, както и не бива да се стъпва върху нея!

Професионален съвет: Изравнявайте само толкова площ, колкото можете да павирате за един ден.

3. Стъпка – Полагане

Рязане

Започнете от един край с прав ъгъл (изпънете канапа!) – ако е възможно от най-ниската точка от повърхността. Настилката се подрежда според височината, ъгъла и убежната линия. По време на работа трябва да сте в предния край на настланото пространство! По настланата повърхност може веднага да се стъпва. Трябва да се внимава първият ред плочи да е под прав ъгъл спрямо оградената площ, за да се избегне ненужно рязане. Ширината на фугата трябва да е най-малко 5 mm (никога не полагайте плочите плътно една до друга)! Фугиращата линия можете да проверявате най-лесно чрез успоредно опънати въжета или с летва на всеки 2-3 метра. В случай, че нямате бордюр, може да използвате бетонна опора за ограничител, за да се избегнат евентуални пропадания по краищата.

Професионален съвет: За по-привлекателен и естествен вид и равномерно разпределение на цветовете, непременно размесете плочите с различни нюанси от няколко палета! Не използвайте плочи с видими дефекти (от транспортиране или др.)!

4. Стъпка – Фугиране

Запълване на фугите с подходящ материал

Когато настилката бъде положена върху цялата повърхност, можете да преминете към фугирането. Преметете фугите със сух пясък 0/2 mm. Премитането трябва да се извършва само в сухо състояние!

Важно: Фугите подлежат на поддръжка и трябва редовно да се поправят или запълват!

5. Стъпка – Виброуплътняване

Фугиране с пясък

Изметете излишния пясък от фугите. След това уплътнете настилката с виброплоча с гумена подложка (за предотвратяване на деформации) – веднъж надлъжно и веднъж напречно!  Май-подходящи са плочи от 250 до 650кг, в зависимост от дебелината на настилката. За достихане на планираното ниво, имайте предвид, че изравнителният слой след уплътняване става 3-5см. Вибрирането трябва да се извършва винаги на сухо. 

Професионален съвет: След вибрирането поръсете още малко фугиращ пясък върху настилката и по възможност го оставете да преседи така 2-3 седмици, след което още веднъж изметете повърхността!

6. Стъпка – Поливане с вода

Напръскайте

След уплътняването повърхността се напръсква още веднъж с вода и пясък, докато се запълнят напълно фугите.

Настилане на площи, подлежащи на озеленяване:

Полагането на елементите на тревна фуга се извършва както при плочите, но за разлика от тях те не бива да се виброуплътняват. Запълнете празните пространства със смес от хумус и пясък и ги засадете със съответни сортове трева или ги запълнете с хумусен слой с примес от тревни семена.

Бетонни бордюри

Бетоновите бордюри служат за ограничаване на зоните за движение с разлика в нивото и за укрепване на краищата на настилката. С помощта на подходящ фундамент те трябва да образуват поддържащо легло, което да предотвратява пропадането на пътното платно вследствие на транспортното натоварване.

Положените бордюри очертават контурите и нивата на транспортните зони. стойчивост срещу замръзване и луга на строителните смеси или бетона обикновено не може да се постигне. Ние препоръчваме зползването на готови сухи строителни смеси.

Основа

1. Подготовка на земната основа

1.1. Чрез изкоп

1.2. Чрез насип
Почвата в зоната на полагането трябва да има съответната стабилност, която обикновено се постига чрез уплътняване. Ние препоръчваме използването на сухи готови строителни смеси.

2. Бетоново легло
В зависимост от транспортното натоварване бетоновото легло трябва да отговаря на минимални стандарти за качество C16/20. При замръзване и/или при влияние на луга срещу замръзване трябва да се вземе под внимание съответния клас на устойчивост на външни въздействия. Устойчивост срещу замръзване и луга на строителните смеси или бетона обикновено не може да се постигне. Ние препоръчваме използването на сухи готови строителни смеси. В зависимост от нуждите, леглото може да се оформи с или без странична опора, като трябва да се вземе под внимание начинът на укрепване на прилежащите площи.

Полагане на бетонови бордюри

 • Оформянето на леглото трябва да се извърши съобразно определеното ниво на бордюра.
 • Полагането на бетонните бордюри трябва да стане така, че повърхността на леглото да се натоварва равномерно.
 • Контактните повърхности на бордюрите се навлажняват преди полагането.
 • Когато се поставя настилка в леко влажно бетоново легло трябва да се обърне внимание, че бетонът следва да се обработи преди полагането му, за да се осигури връзка между леглото и бордюра.
 • Бетоновите бордюри трябва да бъдат фугирани. Незапълнените фуги трябва да бъдат поне 5 mm, а при запълване ширината им може да достигне до 10 mm.
 • Бордюрите трябва да бъдат нивелирани и отвесирани и положени по проект.
 • При употребата на специални инструменти, с помощта на които бордюрите се оформят по проект, е задължително използването на мастар за ограничител.
 • Страничната бетонна опора трябва веднага след полагането на бордюра да бъде възстановена, за да се постигне достатъчна връзка с основата на леглото. След полагането му бетонът на страничната опора трябва да бъде уплътнен.
 • Ако е необходимо, фугите между бордюрите трябва да се запълнят с пластични, свързващи строителни материали. Фугите се оформят с дълбочина от няколко милиметра.
Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Искате персонална оферта? 

Свържете се с нашите

търговски представители!

Имате ли нужда от още помощ?

Точки на продажба

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Търсене на цени

Вижте цените на настилки Semmelrock

Прочетете още за настилки Semmelrock

  0Резултати

  Социални мрежи

  Точки на продажба