Водопропускливи настилки

Какво представляват водопропукскливите настилки?

Защо е важно водата да може да преминава през настилката и какви са предимствата на бетонните настилки?

Основни характеристики

Като водопропускливи настилки, най-общо могат да се определят настилки изградени от отделни елементи, монтирани с фуга помежду си, върху не запечатана основа, която позволява инфилтрацията на дъждовната вода в почвата. Ако си задавате въпроса какво е „не запечатана основа“? – можем да кажем кратко, че това е основа изградена от различни фракции (едрини) трошен камък, които се уплътняват без използването на допълнителни вещества които пречат на преминаването на водата. 

Но защо това е важно? – защото когато се използват водонепропускливи настилки, дъждовната вода се налага да се оттича в канализационната система от повърхността на терена, което при поройни дъждове често означава за кратко време да се получат големи локви, които се стичат по посока на наклона по цялата улица например. От друга страна най-разпространения пример за водопропускливи настилки  са бетонни блокчета (плочи) познати още и под термина „паваж“, които се подреждат с минимална фуга 5 mm, и позволяват на водата да преминава не само през фугите помежду си, но и през самата настилка, тъй като бетона има определен коефициент на водопропускливост. Предимствата обаче далеч не са само в този аспект. Благодарение на разнообразието от формати, цветове, структури на повърхността, бетоновите блокчета за настилка, предлагат и богата гама от възможности за създаване на уникален дизайн, лесно се подменят и с тях можете да оформите, пътеки, алеи, площадки, тераси, място за паркиране и др. 

Водопропускливи настилки
Влияние върху околната среда

И все пак какви са предимствата на бетонните настилки и защо те са толкова популярни сред ландшафтните архитекти при създаването на проекти?

Да започнем от факта, че бетонните настилки са устойчиво решение, защото позволяват на дъждовната вода и водата от снеготопенето да се инфилтрира в почвата и по този начин запазват почвата от ерозия. В комбинация с модулната система за управление на атмосферни води  Raineo Storm Box водата може да се събира и използва за напояване или друг вид употреба, което би намалило загубите на този ценен ресурс. 

Когато не се разчита само на повърхностното оттичане на вода, лесно може да се „облекчи“ канализационната система, което е сериозен проблем в модерните градове.  А когато водата не се „изхвърля в канализацията“,  тя се връща в околната среда, като запазва „подпочвените води“, а чрез тях и реките и езерата. Всяка възможност да върнем в природата ценен ресурс като водата ще ни помогне да запазим заобикалящата ни среда и качеството си на живот.

Водопропускливите настилки подобряват микроклимата в съвременните мегаполиси при монтаж на широка тревна фуга като позволяват изпаряването на влага и по този начин „намаляват“ температурата на въздуха. Когато водата се изпарява, запазваме и естествения процес на движение на водата в атмосферата.

Настилките от естествени материали,като бетоновите изделия не съдържат токсични вещества и не увреждат екосистемата ни.

Не на последно място, настилките от бетон могат да се рециклират на 100%.

Помислете, красотата и удобството могат да допринесат за опазването на природата, без да се налагат компромиси с личния Ви стил или с постигането на мечтаната визия.

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Искате персонална оферта? 

Свържете се с нашите

търговски представители!

Имате ли нужда от още помощ?

Точки на продажба

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Търсене на цени

Вижте цените на настилки Semmelrock

Прочетете още за настилки Semmelrock

    0Резултати

    Социални мрежи

    Точки на продажба