Porotherm Thermo

Porotherm 25 Thermo - новото енергийно-ефективно решение за стени

Блоковете за зидария Porotherm 25 Thermo - иновативно решение с естествен и традиционен градивен материал. Новият блок за зидарии на Винербергер е с подобрени топлоизолационни характеристики, нов дизайн на решетката и подобрено обемно тегло. 

Подготовка на глината

Строителната керамика, особено порозираната такава има редица преимущества пред останалите строителни материали, като в тази статия ще се концертираме основно върху топлоизолационните й свойства. Строително-керамичните изделия имат ниска топлопроводимост, ниско обемно тегло и отлична способност да акумулират топлината, като по този начин помещенията, изградени с тухлени стени, са топли през зимата и прохладни през лятото.

Но какво прави блоковете за зидария на Винербергер уникални на нашия пазар? Нека да започнем още от самото начало на производствения процес и избора на суровините, защото точно в рецептурата се крие тайната. Ние от Винербергер порозираме керамиката си, с други думи добавяме порозиращи естествени материали (обикновено дървесни стърготини) към глината, като в процеса на изпичане те изгарят и образуват пори в керамичния череп, като то този начин намаляват плътността му и подобряват топлоизолационните свойства на блоковете за зидария Porotherm.

Изискванията към сградите във връзка с тяхната енергийна ефективност растат с бързи темпове, а за съжаление с още по-бързи темпове растат и цените на основните енергоносители. Ако разгледаме изискванията за референтните стойности на коефициента на топлопреминаване (U-стойността) на различни конструктивни елементи, актуалните изисквания на коефициентите на топлопреминаване на стени, подове и прозорци са двойно по-високи в сравнение с референтите им стойности, които са били валидни към 2000 г. Разбира се, заедно с тях се увеличават и изискванията към топлоизолационните свойства на строителните материали.

Porotherm Thermo
Porotherm Thermo

За да отговорим на най-новите търсения на пазара във връзка с техническите характеристики на продуктите и осигурим иновативни решения на нашите клиенти, ние от Винербергер създадохме нов блок за зидария с нова рецептура, оптимизирано обемно тегло и нов дизайн на решетката на блока. По този начин ние успяхме да подобрим топлоизолационните свойства на продукта, като изчислителният коефициент на топлопроводност λu на новия ни блок – Porotherm 25 Thermo е понижен до 0,168 W/(mK). В този случай при стени с блокове Porotherm 25 Thermo са необходими 2 см по-малко топлоизолационен материал в сравнение със стандартните блокове Porotherm 25u = 0,26 W/(mK)) за постигането на един и същ коефициент на топлопреминаване на стената (U-стойност), съответно можем да спестим от разходите за топлоизолационния материал. Ако пък сравним зидове, изградени с Porotherm 25 Thermo и Porotherm 25, при една и съща дебелина на топлоизолационния материал, можем да понижим коефициента на топлопреминаване на стената, изградена с новия блок за зидарии Porotherm 25 Thermo, с около 10%, т.е. респ. да повишим енергийната ефективност на сградата и да плащаме по-ниски разходи за отопление и климатизация. 

Устойчивост на керамиката

Една от дефинициите за устойчиво развитие гласи, че то всъщност представлява посрещане на настоящите потребности на човечеството, без да се застрашава способността на бъдещите поколения да посрещнат своите собствени нужди. Глината е суровина, която се използва за градивен материал на сгради вече хилядолетия наред. Най-старите тухли, открити на територията на нашата страна, са датирани от 5 в.пр.Хр., а изсушени тухли на слънце са използвани за градежи 14 000 г.пр.Хр. в библейския град Йерихон. Грижата за околната среда, опазването й и осигуряването на добър живот за бъдещите поколения са въпроси, по които Винербергер работи активно всеки ден. За тези цели Винербергер постоянно оптимизира както процесите в производството, така и продуктите си. Блоковете за зидария Porotherm 25 Thermo са не само с подобрени топлоизолационни характеристики, но чрез оптимизирането рецептурата и решетката на продукта си, ние от Винербергер успяхме да намалим емисиите на въглеродния диоксид по време на производството, за да предложим на нашите клиенти не само строителен материал за поколения напред, но и да подпомогнем процеса за осигуряването на по-добро бъдеще на новите генерации. 

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Имате въпроси за нас и продуктите ни?

Свържете се с нас и ще Ви помогнем!

Имате ли нужда от още помощ?

Искате персонална оферта?

Свържете се с нашите търговски представители!

Търсене на дистрибутор

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Абониране за бюлетин

Не пропускайте последните новини от нас

Още информация за керамични блокове Porotherm

Търсене на дистрибутори