Porotherm Thermo

Porotherm High - строителна система на нова висота

Бъдещето принадлежи на ефективното, икономично и устойчиво строителство, ето защо създадохме Porotherm High. Иновативните керамични блокове гарантират по-висока ефективност с по-малко редове.

Съвременните строителни компании са изправени пред множество предизвикателства, но несъмнено трудността при намиране на квалифициран персонал в комбинация с увеличението на разходите са основни проблеми, които стоят на дневен ред и очакват своето решение. В отговор Винербергер създаде Porotherm 12 High и Porotherm 25 Light High - керамичините блокове, които оптимизират процесите в традиционната зидария, без да се прави компромис с качеството на изпълнение.

Уникални на пазара със своите 32 cm височина керамичните блокове от серията Porotherm High притежават всички предимства на продуктите Porotherm, но със своите допълнителни 8 cm те гарантират множество предимства.

Предимства на Porotherm High

При изграждане на 1 m² зид:

 • До 20% ускоряване на строителния процес, благодарение на намаляването на броя на редовете от тухли в етажната височина. 
 • Намаляване на цялостния брой на операции, които зидарят изпълнява за единица височина, а именно позициониране, нивелиране и полагане на разтвор, което води до намаляване на разходите за труд за единица площ и увеличаване на ефективността на работа.
 • Скъсените срокове за тези строителни работи спомагат и за по-голямата гъвкавост при планирането, което е особено важно за студените периоди на годината.

 

Какво означава това за строителните компании?

Намалявайки необходимото време да изграждане на 1 m² зид:

 •  Строителните фирми повишават производителността си с наличния брой строителни работници.
 • Строителните фирми могат да увеличат дневното заплащане на един работник.
 • Строителите увеличават печалбата си предвид увеличения оборот, без да наемат допълнителни работници.
 • Строителните фирми могат да предложат по-конкурентни условия на своите клиенти

 

По-малкото е повече: по-малко разтвор -> повече квадратура

Предимствата не свършват с по-високата скорост на работа. За изпълнението на една квадратура ще се нуждаете от значително по-малко зидарски разтвор поради намаления брой фуги във височина.

Към тези икономии трябва да се добавят и по-малкото количество обектова фира, както и намаляването на транспортни разходи за доставката на разтвор до обекта.

В резултат получавате зидария с по-малко фуги, по-чист обект на по-ниска цена.

Комбинирате формати и спестявате

Уникалната етажна височина на всяка сграда изисква надлежно изчисление на необходимите блоковете за зидане. Независимо от усилията на проектанти и изпълнители рядко се случва междуетажната зидария да се изпълни от цели блокове и в общия случай се налага използването на допълнителен ред с рязане на блоковете.

Благодрарение на комбинацията от блокове със стандартна височина Porotherm и Porotherm High се избягва необходимостта от рязане.

Спестявате труд, а обектът е със значително намалени нива на шума за работниците и живущите в близост хора

Добавяме още икономии

Стените изградени от Porotherm High са по-леки на линеен метър поради намаленото количество разтвор и оптимизираната решетка на тухлите.

Това води понижаване на изчислителните усилия от земетръс и съответно намаляване на количеството на необходимата армировката.

Ефективността и икономиите, които се постигат с Porotherm High при същата цена на тухлите на кубичен метър увеличава  възвръщаемостта на инвестициите. Това се постига без компромис в качеството

Какво означава това в цифри?

 • 2,5 l икономия на зидарски разтвор за 1 m² готова стена от 25 cm блокове. За една жилищна кооперация от 4000 m² разгъната застроена площ това са 12 t сух разтвор.
 • За стена с височина 2,7 m изпълнена със стандартни блокове се реже всеки 10-ти блок.
 • За сравнение стена от 2,8 m изисква само 8 реда Porotherm High, в сравнение с 11 при стандартните тухли.
 • Добавяме още предимства: по-малко количество обектова фира, по-ниски транспортни разходи за доставката на разтвор до обекта.

Устойчивост и природосъобразност

С Porotherm High

Една от дефинициите за устойчиво развитие гласи, че то всъщност представлява посрещане на настоящите потребности на човечеството, без да се застрашава способността на бъдещите поколения да посрещнат своите собствени нужди.
Глината е суровина, която се използва за градивен материал на сгради вече хилядолетия наред. Най-старите тухли, открити на територията на нашата страна, са датирани от 5 в.пр.Хр., а изсушени тухли на слънце са използвани за градежи 14 000 г.пр.Хр. в библейския град Йерихон. Грижата за околната среда, опазването ѝ и осигуряването на добър живот за бъдещите поколения са въпроси, по които Винербергер работи активно всеки ден. За тези цели компанията постоянно оптимизира както процесите в производството, така и самите продукти.
 С новата серия Porotherm High Винербергер продължава своята цел да предоставя оптимални решения съобразени с нашия строителен пазар и постигане на по-високи екологични стандарти. При производството успяхме да намалим емисиите на въглеродния диоксид, за да предложим на нашите клиенти не само строителен материал с дълъг живот, но и да подпомогнем процеса за осигуряването на по-добро бъдеще на децата ни.
 

Изберете Porotherm High за следващия си строителен проект и да изградим бъдеще, което се изгражда чрез иновация, ефективност и устойчивост.

Още по темата стени

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Имате въпроси за нас и продуктите ни?

Свържете се с нас и ще Ви помогнем!

Социални мрежи

Точки на продажба